AAA

Contact Sitemap  
Bookmark and Share
Volg ons op  

Nalaten. Maak van uw afscheid een nieuw begin

Schuift u het nog voor u uit, het nadenken over uw afscheid? Of heeft u al nagedacht over de invulling van uw idealen wanneer u er niet meer bent? Wellicht overweegt u om Wilde Ganzen op te nemen in uw testament, zodat u waardevolle projecten helpt te realiseren. U kunt kiezen voor de rust en zekerheid om alles goed geregeld te hebben. Indien u besluit om Wilde Ganzen op te nemen in uw testament, weet u dat wat u nalaat een nieuw begin zal zijn voor tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen in ontwikkelingslanden.

De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in het leven van anderen.”  ~Nelson Mandela

Hoopgevend
Het zijn niet de makkelijkste vragen: Welk verschil heb ik voor anderen gemaakt? Welk verschil kan ik nog maken? Wilde Ganzen maakt het verschil voor mensen in arme gebieden die zélf willen werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. Met de middelen die het mogelijk maken dat zij zich voortaan zelf redden. We geven hen letterlijk en figuurlijk de bakstenen en het cement voor de bouw van onder andere scholen en klinieken. Dat voedt de hoop op een betere toekomst op eigen kracht.

Geef uw idealen vleugels

Op 30 juni 1957 deden we ons eerste geefverzoek via de radio, na de uitzending van de kerkdienst. Sinds die tijd is er veel veranderd. In de wereld én bij Wilde Ganzen. Het succes komt voort uit samenwerking. Zoals u dat ook bij een vlucht van echte ganzen ziet: in een V-vorm, waardoor ze ruim drie keer zo ver komen als ieder voor zich. Samenwerking geeft Wilde Ganzen vleugels. Samenwerking met organisaties binnen de gemeenschap ter plekke, samenwerking met betrokken Nederlanders. Samen brengen we onze idealen in praktijk.

Uw persoonlijke keuze

In uw testament kunt u uw voorkeur vermelden voor het type projecten dat u wilt steunen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, medische zorg of watervoorziening. Ook uw voorkeur voor een bepaald land of werelddeel of zelfs een bepaalde groep mensen, zoals meisjes & vrouwen, kinderen of mensen met een beperking, zullen wij (waar mogelijk) honoreren.

Twee opties: erfstelling en legaat

Erfstelling
U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. We ontvangen dan een deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een bepaald percentage van het saldo van uw nalatenschap.

Legaat
Wilt u Wilde Ganzen graag een bedrag nalaten maar niet tot erfgenaam benoemen? Dan kunt u een legaat opnemen in uw testament. U laat dan een vastgesteld bedrag of een bepaald goed na, zoals een huis, kunstwerk of effectenportefeuille.

De waarde van een testament

Een testament is nodig als u zelf wilt bepalen wie uw erfgenamen zijn. Anders doet de wet dat. Ook als u bijvoorbeeld aan Wilde Ganzen wilt nalaten, kan dat alleen via een testament. Belangrijk is ook dat u met een testament duidelijkheid verschaft op een manier die voor alle betrokkenen bindend is. U voorkomt er te zijner tijd misverstanden mee.

Naar de notaris
Overweegt u om Wilde Ganzen op te nemen in uw testament? Een vrijblijvend, oriënterend gesprek met de notaris is dan de eerste stap. Meestal is dat kosteloos. In een vervolggesprek kunt u uw wensen uiten en de notaris vertellen wat uw persoonlijke situatie is (bijvoorbeeld al dan niet gehuwd, wel of geen kinderen, een eigen huis of niet). Daarna maakt de notaris een ontwerp testament op en als u akkoord gaat, volgt de ondertekening en is het testament geldig. 

De notaris kan ons vermelden als:

Stichting Wilde Ganzen/IKON, gevestigd te Hilversum.
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel Hilversum nr. 41192276

Iedere euro goed besteed

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) valt Wilde Ganzen onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wilde Ganzen hoeft geen erfbelasting te betalen, dus het hele bedrag gaat naar onze doelen.

Meer weten over nalaten?
Op www.notaris.nl en www.belastingdienst.nl vindt u uitgebreide inhoudelijke informatie over de wet- en regelgeving rond het onderwerp nalaten. Bij de Belastingdienst kunt u zelfs een daarop toegespitste brochure aanvragen: Belasting en erven.

Wilde Ganzen helpt
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijke afspraak?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Carolien Wijnia via carolien@wildeganzen.nl, Adviseur Nalatenschappen. U kunt Carolien ook mailen om de brochure aan te vragen.

Dank u wel voor uw verbondenheid met het werk van Wilde Ganzen. Samen komen we verder.

Carolien Wijnia

Senior Fondsenwerver Nalatenschappen en Bijzondere Giften

www.wildeganzen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten