Christelijk Nationaal Sportfonds gaat op in Wilde Ganzen

30 november 2017

Het bestuur van het Christelijk Nationaal Sportfonds heeft besloten met ingang van 1 januari 2018 haar financiële middelen over te brengen naar een eigen fonds op naam(CNS-Sportfonds) binnen de stichting Wilde Ganzen.

Sinds 2014 bestaat er een nauwe partnership relatie met Wilde Ganzen. De reguliere fondswervingsactiviteiten zullen dan worden beëindigd. De professionele staf van Wilde Ganzen zal de projectaanvragen afwikkelen. Wilde Ganzen geeft daarmee sport- en spelprojecten een plaats in het kader van armoedebeleid. Het bestuur van het CNS krijgt een toezichthoudende functie op de sportbestedingen van Wilde Ganzen.

Het CNS, ontstaan na een wervingscampagne van ds. Kret onder ouders van leden van christelijke sportverenigingen – het zgn. Plan Kret- is actief sinds 1960. Naast de christelijke sportverenigingen ontvingen ook de christelijke sportbonden en de koepel van de Christelijke sportbeweging, de Ned. Chr. Sport Unie, meermalen subsidies voor specifieke projecten.

Mede door maatregelen op het gebied van financiering van NOC*NSF en het Ministerie van Sport kwamen tussen 1974 en 2012 fusies tot stand van christelijke met algemene sportbonden. Daardoor kwam er in 2014 ook een einde aan de functie van de koepel NCSU. Gedurende deze jaren groeide ook in de kring van de NCSU de behoefte aan nauwe samenwerking op het gebied van Fair Play en Respect, van Ouders Graag Gezien en kadervormingswerk in het algemeen.

Daarnaast moest door het CNS vastgesteld worden, dat het aantal subsidieverzoeken van sportverenigingen de laatste jaren snel terugliep en de steun van donateurs nauwelijks nog opwoog tegen de kosten van de wervingscampagnes.

In de onlangs uitgegeven Nieuwsbrief (zie bijlage) werden de donateurs op de hoogte gesteld van de veranderingen en de opheffing van het CNS. Sedert haar ontstaan werd meer dan 1 miljoen Euro geschonken aan projecten van christelijke en algemene (zaterdag-)sportverenigingen. De laatste jaren werden vooral projecten gesteund van sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook werd een zeer succesvol project in Medellin in Colombia tot stand gebracht waardoor nu wekelijks meer dan 2200 jeugdige voetballers uit de armste wijken van Medellin plezier beleven aan hun sport.

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.