Uw persoonlijke wensen vastleggen

28 september 2017

Steeds meer mensen denken erover na een goed doel op te nemen in hun testament en vragen zich af hoe ze dit het beste kunnen regelen. Emmy Janssen, relatiemanager bij Wilde Ganzen, en mr. Juliëtte Nijenhuis, gecertificeerd executeur, kunnen u hierbij verder helpen.

“Nalatenschappen is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Wilde Ganzen. Meer dan twintig procent van ons budget ontvangen wij hier uit. Dit wordt besteed aan kleinschalige projecten wereldwijd”, vertelt Emmy. Zij onderhoudt de relatie met mensen die overwegen om Wilde Ganzen in hun testament op te nemen. “Het fijne is dat wij geen erfbelasting hoeven te betalen, dus de hele schenking komt ten goede aan onze
organisatie.”

Inspelen op een behoefte
“Als mensen ons in het testament opnemen als erfgenaam, ontvangen wij een bepaald percentage van de nalatenschap. Als wij als legetaris worden opgenomen, ontvangen wij een vastgesteld bedrag of goed. Sinds kort kunnen mensen Wilde Ganzen ook opnemen als executeur, waarbij wij de hele erfenis of een deel daarvan afwikkelen. Hiermee spelen we in op de behoefte die wij bij steeds meer donateurs signaleren, met name onder mensen zonder kinderen. Zij willen hun vrienden niet belasten met deze taak, want er komt heel wat kijken. Wilde Ganzen doet dit niet zelf, daar hebben we Juliëtte voor gevraagd.”

“Als executeur zorg ik dat alle praktische, administratieve en financiële zaken na het overlijden zorgvuldig worden afgewikkeld. Precies zoals afgesproken is”, vertelt Juliëtte. Zij zet haar jarenlange ervaring als executeur in voor Wilde Ganzen. “Denk daarbij aan de uitvaart, inboedel, lidmaatschappen, verzekeringen en bankrekeningen. Ook de aangifte voor de erfbelasting hoort daarbij.”

Wilde Ganzen hoeft geen erfbelasting hoeven te betalen

Opluchting
Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris. Mensen stellen dit vaak uit, omdat ze er tegenop zien. Juliëtte: “Achteraf zijn ze opgelucht als het geregeld is. Het is ook verstandig, want als er geen testament is wordt de nalatenschap volgens de wet verdeeld onder de erfgenamen. In veel gevallen is dit prima, maar veel mensen willen hun persoonlijke wensen liever vastleggen.”

Klik hier om meer te lezen over nalaten.

Behoefte aan een persoonlijk gesprek? Bel Emmy Janssen: 035 – 8700281. Mailen kan ook: emmy@wildeganzen.nl. Wilde Ganzen kan u een brochure toesturen met meer informatie.

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.