Vacatures: voorzitter & lid Raad van Toezicht

31 maart 2016 Nederland

Binnenkort ontstaan twee vacatures in de Raad van Toezicht. Eén van deze posities betreft die van de voorzitter, van wie de benoemingstermijn in september verstrijkt. De andere vacature betreft een lid Raad van Toezicht met profiel bedrijfsvoering. Wilde Ganzen zoekt daarom nu twee nieuwe leden. Van de nieuwe leden verwachten we, met onderschrijving van het gedachtengoed van Wilde Ganzen, dat ze de Raad van Toezicht versterken in haar verdere professionalisering en de bereidheid en beschikbaarheid hebben een passende en actuele invulling aan hun rol te geven.

Uitgebreide functieprofielen zijn hier te vinden. Wij worden in deze
procedure begeleid door Holland Consulting Group.

Informatie en reageren:

Wilde Ganzen wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733 410 of mobiel: 06-5198 6009. Belangstelling voor deze functie kunt u tot 16 april 2016 kenbaar maken per email: werving.klop@hcg.net.

  • een eerste gesprek vindt plaats bij Holland Consulting Group
  • schriftelijke presentatie van kandidaten vindt plaats op 19 of 20 mei
  • interne gespreksronde bij Wilde Ganzen vindt plaats in de week van 23 mei, bestaande uit een gesprek met leden van de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht en de directeur als adviseur
  • een eventueel verdiepingsgesprek met de selectiecommissie vindt plaats in de week van 30 mei
  • voornemen tot benoeming
  • eventueel integriteitsonderzoek
  • referentiecheck
  • benoeming in de Raad van Toezicht op een nader te bepalen datum

Een lid Raad van Toezicht wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eenmaal vier jaar. De functie is onbezoldigd.

 

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen