Vanuit Nederland of België kun je maar heel beperkt invloed uitoefenen op het management en het bestuur van je partnerorganisatie. Officieel heb je namelijk geen zeggenschap over hoe jouw partner zijn zaken organiseert en regelt. Toch zijn goed bestuur en degelijk management essentieel voor een stevige en sterke partnerorganisatie en daar ben jij als partner natuurlijk op uit. Deze online training geeft je inzicht in wat goed bestuur en stevig management impliceert.

Inhoud

De training zoekt naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe verhouden management en bestuur zich tot elkaar?
  • Wat is goed bestuur en waarom is dat belangrijk?
  • Wat is management en wat kan er vaak aan verbeterd worden?
  • Hoe stimuleer je je partner om stappen te nemen om de eigen praktijk te verbeteren?
  • Hoe stimuleer je je partner om lokale regels te volgen?
  • Hoe kom je samen tot afspraken over veranderingen in management en bestuur?
  • Hoe zorg je er samen voor dat afspraken over verbetering wederzijds ook nageleefd worden?

Deze training leert je over de belangrijkste eisen die worden gesteld aan goed bestuur en management. Bovendien krijg je handvatten om samen aan de slag te gaan met verbeteringen die uiteindelijk resulteren in een beter beheerde partnerorganisatie, en wie weet leer je ook meteen hoe je je eigen organisatie bestuurlijk kunt verstreken.

Wanneer?

Deze training vind online plaats op maandagavond 23 oktober, van 19:00 tot 21:00.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor stichtingen en vzw’s in Nederland en België die hun partner willen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun organisatie om zo meer impact te genereren en betere resultaten te boeken op de lange termijn.

Inschrijven

Met onderstaand formulier schrijf je je in voor deze online training. Na inschrijving ontvang je apart via e-mail een uitnodiging voor de online bijeenkomst op 23 oktober.

  • Naam*