Praat mee over hoe we wereldwijd een positieve basis kunnen leggen voor de kinderen van nu en volwassen generaties van straks! Wil je begrijpen waarom ‘Community driven child care’ hierin van belang is? Wil je daarom beter begrijpen hoe families, vrijwilligers en gemeenschapsorganisaties (kunnen) samenwerken zodat kinderen zich veerkrachtig ontwikkelen als actieve burgers binnen een rechtvaardige, duurzame samenleving? Tijdens dit seminar hoor je hoe organisaties en families in bijvoorbeeld Sri Lanka of Kenia dat doen. Bovendien bespreken we hoe we dit zo vanzelfsprekende thema uit de sfeer van liefdadigheid krijgen en in het teken van internationale rechtvaardigheid en duurzaamheid zetten.

Gezien de urgentie moet dit belangrijke thema ‘Ieder kind een liefdevol thuis’ op de agenda van de (inter)nationale politiek, beleidmakers en practioners.
Wil jij bijdragen aan dit debat en de argumentatie scherp krijgen? Kom naar het volgende Denktank ‘Kind&Welzijn’ seminar in Nieuwspoort op 30 november 2023.

Programma

09:00 Welkom door Yvonne Heselmans van Wilde Ganzen
09:10 Introductie Better Care Network door Patricia Nieuwenhuizen
09:20 Sara Kinsbergen: Professor aan de leerstoel ‘ The role of citizens in sustainable development’, Radboud Universiteit Nijmegen
09:50 Anne Vijverberg, Family Power, Kidscare: Presentatie van tweejarig onderzoek naar hoe kinderen die opgroeien onder kwetsbare omstandigheden toch veerkrachtig blijven dankzij de ‘power of family in the community’
10:35 Koffie en theepauze
10:50 Susan Njambi (Kaniu) Odongo, o.a. trainer systemisch samenwerking, advocacy en kinderrechten activist: What is ‘systemisch samenwerking’ en hoe houd je als betrokkenen samen overheden verantwoordelijkheid voor het bieden van zorg en bescherming aan kinderen die opgroeien in kwatsbare omstandigheden
11:15 Around the Fire Place met Anna, Susan en Sara: Hoe bouwen we onze casus met sterke argumenten op om gezamenlijk ‘Ieder kind een liefdevol thuis’ op de agenda van internationale samenwerking te krijgen
12:15 Conclusies en perspectieven voor verdere actie
12:30 Afsluiting

Praktische informatie

Het seminar vindt plaats op 30 november 2023 van 09:00 tot 12:30 uur, in Debatcentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het adres is Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag.

Inschrijven

Schrijf je via onderstaand formulier in voor het seminar Ieder kind een liefdevol thuis, georganiseerd door de Denktank Kind & Welzijn!

 

  • Naam*
  •