We boeken al veel vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding in de wereld. Goed nieuws dus! Maar we zien ook dat er steeds, en vaak onbewust, bepaalde groepen buiten de boot vallen of minder profiteren. Op de Wilde Ganzendag gaan we daarom in gesprek over hoe Particulier Ontwikkelingsinitiatieven omgaan met het begrip inclusiviteit. Hoe zorgen we ervoor dat we álle mensen meekrijgen met ons werk?

Praktische informatie

Datum: zaterdag 18 juni 2022
Tijd: 10:00 – 18:00 uur
Locatie: De Eenhoorn in Amersfoort

Programma

9:30 Inloop
10:00 Opening door Ama van Dantzig (dagvoorzitter)
10:05 Keynote door Simon Dogger
11:00-13:00 Keuze uit diverse presentaties, workshops en gesprekstafels
vanaf 13:00 Lunchen en netwerken
14:00-16:00 Keuze uit diverse presentaties, workshops en gesprekstafels
Vanaf 16:00 Afsluiting met gesproken column door Lau Schulpen + borrel

Anders dan voorgaande jaren is het dit jaar niet nodig om je vooraf in te schrijven voor de workshops. Je kunt gewoon aanschuiven!

Keynote

Simon Dogger
Simon Dogger

Na opening van de Wilde Ganzendag door Ama van Dantzig zal Simon Dogger een Keynote verzorgen in de plenaire zaal. Simon is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven als een van de eerste blinde ontwerpers. Hij won verschillende nationale en internationale prijzen en beurzen. Zijn ontwerpstudio houdt zich bezig met het bedenken van innovatieve oplossingen die de kwaliteit van leven verhoogt. Niet alleen voor visueel beperkten, maar voor iedereen die baat heeft bij oplossingen die ze in contact brengt met zichzelf en hun omgeving. Zijn werk voegt een belangrijk perspectief toe die de samenleving herinnert aan haar eigen beperkingen: hoe inclusief kan een wereld zijn voor een realiteit die Simon Dogger zelf niet kent?

Presentaties

Uit Kenia, Oeganda en Nepal zijn er een drietal partners aanwezig die vanuit verschilllende invalshoeken stilstaan bij het begrip inclusie.

Volgens de two-generation approach worden onderwijs en ontwikkeling met elkaar vervlochten via twee generaties uit hetzelfde gezin. Het URDT (Uganda Rural Development and Training) is een stichting die deze werkwijze in Oeganda in de praktijk brengt. URDT’s filosofie is dat iedereen de potentie heeft om zichzelf te ontwikkelen en dat mensen als ze samenwerken rond een gezamenlijke visie kunnen uitstijgen boven vooroordelen, gender-verschillen, culturele en religieuze dogma’s. Mwalimu Musheshe is de oprichter van URDT en komt vertellen over deze ‘two-generation approach’ en inclusie van vrouwen in de gemeenschap.

Tijdens deze presentatie gaat Chhitup Lama aan de slag om de belangrijkste belemmeringen voor inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap te identificeren en weg te nemen. Lama is oprichter van de organisatie Himalayan Education and Development Nepal die werkt aan de empowerment en ontwikkeling van mensen met een handicap in de Himalaya-regio van Nepal. Hij deelt zijn ervaring die hij heeft opgedaan en geeft handvatten waarmee stichtingen ook in andere landen aan de slag kunnen.

Sami Gathii uit Kenia vertelt over zijn ervaring met het mobiliseren van jongeren. Gathii is een Keniaanse acteur, verteller, danser, schrijver, regisseur en sociaal ondernemer. Na zijn studie aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht is hij rond het begin van deze eeuw terug naar Kenia gegaan. Getroffen door de grote groep kinderen en jongeren die geconfronteerd werden met armoede, uitsluiting en onrechtvaardigheid zette Sami YADEN (Youth, Arts, Development & Entrepreneurship Network) op. Hij wilde bijdragen aan een inclusief en rechtvaardig Kenia voor de jonge generatie in Oost Afrika. Yaden zet zich nu ruim tien jaar in voor de gezonde ontwikkeling en het ondernemerschap van jongeren in Oost Afrika.

De RehApp is een gratis app die ontwikkeld is om tegemoet te komen in de informatie- en ondersteuningsbehoefte van ‘fieldworkers’ in landen waar zorg ver weg is voor mensen met een beperking en hun familie. Deze fieldworkers bieden zorg en ondersteuning in het dorp, bij mensen thuis. Ze zijn vaak het eerste contactpunt voor families en een belangrijke spin in het web voor vroegtijdige herkenning, verwijzing naar specialisten en services en kunnen thuis basale zorg en ondersteuning bieden met hulp van specialisten: ‘task shifting’. Wil je meer weten over wat de RehApp is, hoe deze ontwikkeld is en wat dit betekent voor inclusie van mensen met een beperking, Angelique Kester van Enablement vertelt je er tijdens deze presentatie graag meer over!

Interactieve workshops

Tijdens de Wilde Ganzendag kun je één of meerdere interactieve workshops volgen.

Inclusie en inclusiviteit; woorden die je de laatste jaren steeds vaker hoort. Ook bij Wilde Ganzen besteden we er veel aandacht aan, bijvoorbeeld via het thema van deze dag. Maar wat bedoelen we er nou eigenlijk mee? Boudewijn van Silfhout en Jeffrey van Gelder van het Chikara Cambodia milieuproject staat in deze workshop stil bij voorbeelden van inclusiviteit uit de praktijk en legt uit waarom deze zo belangrijk zijn. Na afloop loop je naar buiten met ten minste één idee over hoe je meer en echt inhoud kunt geven aan ‘inclusie’.

Seksualiteit en alles wat daarbij hoort is nog altijd een complex en controversieel onderwerp in veel landen. De seksuele gezondheid en rechten van mensen met een verstandelijke beperking ligt vaak al helemaal gevoelig. Niketan was in 2017 één van de eerste organisaties in Bangladesh die ging pionieren met het geven van trainingen seksuele voorlichting aan jongeren met een beperking. Antoinette Termoshuizen van Niketan vertelt over haar ervaringen en geeft tips en tricks.

Inclusief onderwijs is in (bijna) alle landen van de wereld een verplichting. Maar hoe ziet het eruit in de praktijk? Hoe maken leerkrachten het verschil en wanneer kunnen we onderwijs echt inclusief noemen? Els Heijnen-Maathuis van Niketan heeft meer dan 30 jaar in Afrika en Azië gewoond en is gespecialiseerd in kinderrechten en onderwijs.

In verschillende Afrikaanse landen is men in de eerste schooljaren overgestapt van het Engels naar de eigen (thuis-)taal. Kinderen leren nu lezen en schrijven in hun eigen taal. Onderwijskundig en linguïstisch beschouwd een enorme verbetering. Voorheen verliet een groot deel van de kinderen de basisschool als (semi-)analfabeet. Maar nu is er een nieuw knelpunt. Na enkele jaren gaat het onderwijs automatisch over naar uitsluitend Engelse schoolboeken (voor wiskunde, biologie, etc.). Leerlingen begrijpen de taal in die boeken niet. Hoe lossen scholen dit op? Simon & Marianne Verhallen van Stichting Kambo zijn beiden taalwetenschappers en zij gebruiken hun expertise, opgebouwd aan de universiteit en de pabo, om scholen in Zambia te ondersteunen met hun nieuwe tweetalige taalonderwijs.

Deze workshop gaat over de kracht van verhalen. Want welke woorden en beelden kiezen jullie als je vertelt over jullie project? Hoe ‘frame’ je de boodschap op zo’n manier dat jouw projectpartner niet als slachtoffer wordt afgebeeld? En in hoeverre is jouw projectpartner betrokken bij het vertellen van jullie verhaal? Josje van de Grift van Wilde Ganzen nodigt je in deze workshop uit om jullie verhaal onder de loep te nemen. De workshop is tevens een ‘teaser’ voor een langer leertraject dat Wilde Ganzen in het najaar verzorgt, inclusief subsidiemogelijkheid.

Deze workshop wordt verzorgd door Corine Aartman van Wilde Ganzen. Corine is Coördinator Programma’s. Ze werkt sinds de start in 2014 aan het trainingsprogramma Change the Game Academy. Met haar jarenlange ervaring op het gebied van fondsenwerving en marketing ondersteunt zij daarnaast het wereldwijde Change the Game Academy partnernetwerk en werkt ze aan de promotie van het programma. In deze sessie bespreken we waar fondsenwerven allemaal mogelijk is, delen we inspirerende voorbeelden en kijken we wat dit betekent voor brede participatie vanuit de gemeenschap.

Hoe zet de Global Campaign for Education zich in voor kwaliteitsvol inclusief onderwijs in lage- en middeninkomenslanden? De Global Campaign for Education (GCE) is een netwerk waarbinnen alle leden zich inzetten voor goed en inclusief onderwijs in lage- en middeninkomenslanden. Tijdens deze workshop wordt verteld wat GCE-NL doet, wat het Nederlandse netwerk voor jouw project kan betekenen en wat de buitenlandse GCE coalities voor jouw project kunnen betekenen. Hoe kun je zelf een netwerk vormen en dit inzetten om je projecten inclusiever te maken?

Deze workshop wordt gegeven door Janneke Wauben, Roos Sprangers en Fred van den Burg. Roos is inclusief onderwijs adviseur bij het Liliane Fonds. Janneke coördinator van de Global Campaign for Education Nederland (GCE-NL) en Fred van den Brug, werkt bij VSO als vakdeskundige op inclusief onderwijs. Alle 3 hebben werkervaring in ‘het Zuiden’ en streven samen naar inclusiever en goed onderwijs, wereldwijd.

Jos Coumans en Ans Ursem nemen deelnemers aan deze teaser training mee in een ‘voorproefje’ van een nieuw Wilde Ganzen trainingstraject. Dit trainingstraject is bedoeld om samen met POI’s te onderzoeken wat nodig is om de samenwerking met partners te verduurzamen, te verzelfstandigen en te versterken. En vooral ook om samen te kijken wat daarbij de rol van het POI is. Bij interesse kunt u zich tijdens deze teaser training  voor dit trainingstraject voor-inschrijven.

Gespreks- en regiotafels

De hele dag door kun je elkaar ontmoeten bij diverse tafels en met elkaar in gesprek gaan, kennis uitwisselen en van elkaar leren, vanuit een gemeenschappelijke basis. We hebben maar liefst 7 regiotafels:

 • Noord Afrika/Midden oosten
 • Oost-Afrika
 • West-Afrika
 • Zuidelijk-Afrika
 • Latijns-Amerika
 • Oost-Europa
 • Azië

Naast de regiotafels zijn er ook gesprekstafels die worden gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen met onderwerpen als:

 • Scholen voor mensen met een beperking
 • Sport voor kinderen met een beperking
 • Kinderen met beperking en emoties in onderwijsprogramma’s
 • Professionalisering van zorg voor kinderen binnen kinderhuizen & professionalisering binnen familie- en gemeenschapszorg. Schuif aan bij de ervaringsdeskundigen van COLT Cambodia, Stichting SOJA, KidsCare Kenia en Wereldouders!

Netwerken en speeddaten

We vinden het belangrijk dat er gedurende de dag voldoende tijd en ruimte is om met elkaar te netwerken en elkaar op te zoeken. Ook is er de mogelijkheid om te speeddaten met collega’s van Wilde Ganzen.

Filmzaal

In een aparte zaal vertonen we de hele dag boeiende (korte) documentaires van over de hele wereld. Denk bijvoorbeeld aan Outspoken, A Violent Home en Amazones: Mulheres da luta.