Waarom goed onderwijs zo belangrijk en hard nodig is

Door Anke Makaske

Anke Makaske is sociaal geografe en sinds 2013 Adviseur Projecten bij Wilde Ganzen en verantwoordelijk voor de samenwerkingen in Zambia, Malawi en Madagaskar. Daarnaast zet ze zich specifiek in voor het thema Onderwijs. Het is haar passie om mensen samen te brengen om kennis en ervaringen te delen en te werken aan duurzame ontwikkeling. 

Meer van Anke Anke Makaske

Vandaag is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag van het Onderwijs. Op deze dag wordt stilgestaan bij de belangrijke rol die onderwijs speelt in het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Toegang tot goed onderwijs wereldwijd is ook één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Daarin wordt gesteld dat Onderwijs een fundamenteel recht is, een publiek goed en een publieke verantwoordelijkheid. Het is de basis voor ontwikkeling, voor elk individu en iedere samenleving.

Onderwijs voor meisjes blijft achter

Maar er is nog veel werk aan de winkel! Helaas kunnen of willen overheden in veel ontwikkelingslanden niet hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van onderwijs. Naar schatting hebben vandaag de dag 263 miljoen kinderen en jongeren geen toegang tot onderwijs (Unesco Institute for Statistics, 2018). Meisjes blijven qua onderwijs meer achter dan jongens. Zij volgen gemiddeld minder lang onderwijs dan jongens. Een enorme beperking voor de ontwikkeling van een zelfstandig bestaan. Tijdens de schoolsluitingen door de coronapandemie afgelopen jaren, zijn miljoenen meer meisjes uitgehuwelijkt. Helaas is de verwachting dat velen van hen niet zullen terugkeren op school.

Op de afdeling Projecten van Wilde Ganzen zet ik me met mijn collega’s in voor goed onderwijs voor kansarme kinderen, jongeren en volwassenen in ontwikkelingslanden. Een goede inbedding in de lokale gemeenschap en het lokale onderwijssysteem zijn essentieel om op de lange termijn duurzame ontwikkeling te bereiken, evenals lokaal eigenaarschap.

Wat Wilde Ganzen doet voor beter onderwijs

Samen met particuliere initiatieven in Nederland steunen we op dit moment ruim 200 projecten van lokale organisaties op het gebied van onderwijs. Het zijn kleine en grote projecten, verdeeld over het hele spectrum van kleuteronderwijs, basisonderwijs, middelbaar onderwijs tot vakonderwijs. Het gaat over het bouwen van nieuwe onderwijsfaciliteiten waar deze niet zijn, over verbetering en uitbreiding van onderwijsfaciliteiten, waar die onvoldoende zijn, maar ook over verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door training van docenten.

Tijdens de schoolsluitingen door de coronapandemie, zijn miljoenen meer meisjes uitgehuwelijkt. Helaas is de verwachting dat velen van hen niet zullen terugkeren op school.

Er is specifiek aandacht voor onderwijs voor meisjes, voor kinderen met een beperking en voor kinderen in conflictgebieden. Samen met de partners organiseren we Linking & Learning-bijeenkomsten om kennis te delen en van ervaringen te leren.

Wilde Ganzen is dit jaar ook lid geworden van de Nederlandse tak van de Global Campaign for Education (GCE), een wereldwijd netwerk van maatschappelijke organisaties dat opkomt voor het recht op goed onderwijs voor iedereen. GCE-NL werkt middels lobby en kennisdeling aan een zo groot mogelijke Nederlandse bijdrage aan de doelstelling van de duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van onderwijs. De GCE-coalities in ontwikkelingslanden doen hetzelfde lokaal en zijn interessante kennispartners op het gebied van onderwijs. Samen kom je verder!

Samen dragen we bij aan wereldwijde doelen

De problematiek is groot, de resultaten van onze projecten relatief, maar ik ben ervan overtuigd dat Wilde Ganzen, met ondersteuning van de vele lokale initiatieven op het gebied van onderwijs wereldwijd, van onderop significant bijdraagt aan de uitdaging kansarmen toegang te bieden tot goed onderwijs. Een belangrijke route naar duurzame ontwikkeling! Mooi om vandaag even bij stil te staan !