Call Nacht van de Fooi 2018

Op 26 mei 2018 vind de jaarlijkse Nacht van de Fooi plaats. Nacht van de Fooi stelt in samenwerking met Wilde Ganzen organisaties in de gelegenheid een projectaanvraag te doen voor een 100% financiering. Het streven is om 4-6 projectaanvragen te honoreren, afhankelijk van de opbrengst van Nacht van de Fooi. Wilde Ganzen verdubbelt het bedrag dat Nacht van de Fooi werft.

Projecten die in aanmerking komen voor financiering:

– Voldoen aan de voorwaarden van Wilde Ganzen. Bekijk ons basisvoorwaarden pdf en onze specifieke aandachtsgebieden
– Projecten worden uitgevoerd met een partnerorganisatie waarmee jij een eerder een project bij Wilde Ganzen hebt ingediend en dat is goedgekeurd door Wilde Ganzen
– Hebben een budget van € 5.000 – € 15.000
– Worden uitgevoerd tussen begin juli 2018 (na de Nacht van de Fooi) en eind juni 2019

Je aanvraag word beoordeeld op

– Volledigheid; het projectaanvraagformulier is compleet en volledig ingevuld
– Inhoud; het project is goed en duidelijk omschreven, basisvoorwaarden Wilde Ganzen (zoals bovengenoemd), waarvan specifiek: eigenaarschap van de lokale partnerorganisatie (project sluit aan bij de vraag van de doelgroep en project wordt uitgevoerd en verantwoord door de lokale partnerorganisatie) en duurzaamheid van het project (hoe kan het project zelfstandig verder gaan na het beëindigen van de financiering?)
– Fondsenwerving; in plaats van het gebruikelijke Fondsenwervingsplan vragen we u om met een idee te komen hoe uw organisatie bij kan dragen aan het succes van Nacht van de Fooi

Werkwijze call

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de call:
– Stuur een e-mail naar servicedesk@wildeganzen.nl met als onderwerp ‘Nacht van de Fooi 2018’, en verzoek Wilde Ganzen om een link naar het online aanvraagformulier te sturen
– Je ontvangt per e-mail de link en een projectnummer van Wilde Ganzen
– Vul met jouw partnerorganisatie het formulier in en voorzie het van de nodige bijlagen
– Dien het online formulier in en stuur een e-mail naar servicedesk@wildeganzen.nl met als onderwerp ‘NvdF fondsenwervend idee (projectnummer)’, en omschrijf in de e-mail het idee hoe jij aan de Nacht van de Fooi kan bijdragen

Procedure call en beoordelingsproces

– Deadline projectaanvraagformulier en fondsenwervend idee: 10 december 24.00 uur
– 11 tot 15 december  Wilde Ganzen screent op volledigheid en voorwaarden en stuurt eventueel een rappel op ontbrekende bijlagen
– Deadline voor de bijlagen bij de aanvraag: 31 december
– Begin januari inhoudelijke beoordeling door Wilde Ganzen
– Bekendmaking van de projecten die financiering ontvangen: uiterlijk 19 januari
– 27 januari startbijeenkomst van de stedelijke besturen
Indien uw project wordt gekozen, verwachten we dat u op die dag aanwezig bent

Indien je nog vragen hebt kunt je terecht bij de Servicedesk van Wilde Ganzen (servicedesk@wildeganzen.nl).

Bezoek ook de website van Nacht van de Fooi