CBF Keur

Het CBF-Keur voor goede doelen is het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor de landelijk fondsenwervende goede doelen in Nederland. Voordat het CBF-Keur wordt verleend, wordt een instelling getoetst op vijf onderdelen: besturen en toezicht houden, beleid, hoe de instelling geld verwerft en hoe de instelling verslag uitbrengt over de activiteiten. Het CBF hanteert op al deze onderdelen criteria, die zijn te vinden op de website van het CBF. Het CBF-Keur wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.
Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving.

Wilde Ganzen heeft het CBF-Keurmerk sinds 2001. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het door jou geschonken geld. De jaarverslagen van Wilde Ganzen zijn uiteraard tevens openbaar. Wilde Ganzen heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via 035-6256104 of service@wildeganzen.nl. Klik op het logo om meer te lezen over het CBF.

ANBI status

Wilde Ganzen is een algemeen nut beogende instelling, en heeft daarmee de ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van de ANBI status is dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou als gever, als voor Wilde Ganzen als ontvanger bepaalde belastingvoordelen gelden.

De fiscale voordelen houden in:
• Wilde Ganzen hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.
• Uitkeringen die Wilde Ganzen doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Als donateur kan je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, mits jouw giften aan Wilde Ganzen en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen.

Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op www.belastingdienst.nl of klik op het logo om meer te lezen over ANBI.

ISO certificering: Partos 9001:2015

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Wilde Ganzen wordt jaarlijks extern geaudit door een onafhankelijke partij. Onze organisatie heeft het ISO 9001 certificaat sinds 2010. En sinds enige jaren de sector-specifieke certificering: Partos 9001:2015. Wilde Ganzen is het eerste Partos-lid dat het certificaat behaalde voor de Partos 9001:2015, de hernieuwde sectorspecifieke toepassing van de ISO 9001.

SGS is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het testen en keuren van goederen en processen. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering en staat garant voor kwaliteitsbewaking en integriteit.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.