Naar schatting 600.000 kinderen met een beperking gaan in Zuid-Afrika niet naar school. Ze zitten vaak de hele dag thuis, zonder therapie, zonder plezier en zonder kans om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Met een kleinschalig opvanghuis willen we daar in de townships van Kaapstad verandering in brengen.

Het Zuid-Afrikaanse meisje Nonnie verloor op jonge leeftijd haar ouders. Oma nam de zorg over, maar ook zij overleed. Samen met twee zusjes kwam ze in opvangcentrum Goeie Hoop terecht. Haar zusjes vonden snel daarna een nieuw thuis, dichtbij familie. Maar Nonnie heeft een verstandelijke beperking en bleef achter. Niemand wilde haar hebben…

Carmen and Aphton Simmons-Forbes uit Zuid-Afrika

Goeie Hoop is nu nog een opvangcentrum voor kinderen zónder beperking uit de townships van Kaapstad. Het centrum is opgericht door Erwin en Ida Born. Zij vertrokken in 2007 uit Lelystad naar Zuid-Afrika, om zich in te zetten voor kwetsbare kinderen. Nonnie was hier eigenlijk niet op de juiste plek, maar werd met open armen ontvangen en bloeide helemaal op. Nonnie opende de ogen van Erwin, Ida en het team van zorgverleners voor een vergeten groep: kinderen met een handicap die nergens terecht kunnen en die een veilige en liefdevolle omgeving nodig hebben.

Kinderen met een beperking bloeien op bij goede zorg en aandacht

Om professionele zorg te kunnen bieden voor kinderen met een beperking wil Goeie Hoop een gespecialiseerd dagcentrum bouwen. Een plek waar kinderen overdag goede zorg krijgen met vaste begeleiders. Dankzij deze veilige en liefdevolle omgeving bloeien kinderen op, vinden ze rust en maken ze vriendjes. Vaak blijkt dan dat ze veel meer in hun mars hebben dan eerst werd gedacht.

In Zuid-Afrika slaagt de regering er niet in om hun beloftes te vervullen als het gaat om goede opvang en onderwijs voor kinderen met een beperking. De moeders zitten ondertussen met de handen in hun haar. “Zij hebben geen idee wat ze met hun kind aan moeten”, vertelt Ida. “Er is geen opvang, er is geen thuiszorg, er is nauwelijks kennis. Waarom zie je hier geen gehandicapte kinderen op straat? Ze worden verborgen gehouden, vaak uit schaamte. En ernstig zieke kinderen krijgen geen medische zorg, waardoor ze op jonge leeftijd overlijden.”

Ida Born

Aanpakker van dit project

Ida Born woont en werkt sinds 2007 met haar man Erwin in Zuid-Afrika. “Ik zie hier zoveel kwetsbare kinderen en ouders die behoefte hebben aan hoop, echtheid en liefde. Ik geloof dat overal een oplossing voor is en maak me dan ook nergens meer druk om. Hoe lelijk mensen soms ook kunnen doen, hoe moeilijk de situatie ook is: kies om goed te doen. Die keuze heb je altijd. Dat probeer ik de kinderen hier te leren. Als je lief bent voor een ander, dan gaat hij of zij ook lief reageren. Ik zie dagelijks dat het werkt.”

Steun dit project

Helpt u mee om dit mooie project van de grond te krijgen? Samen geven we kinderen én hun ouders ‘goeie hoop’ op een betere toekomst.

Voor 62,50 euro kan er bijvoorbeeld al een toilet voor in het gebouw aangeschaft worden.

Wat is er nodig?

  • Een gebouw met 4 lokalen
  • Toiletten en sanitair
  • Trainingen voor docenten en begeleiders

Dit gaat zorgen voor:

  • Zorg op maat voor kinderen met een beperking
  • Begeleiding van de ouders
  • Hoop op een betere toekomst!

Ook kinderen met een beperking hebben recht op liefde, aandacht en onderwijs. Geef ze die mogelijkheid.  Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Veelgestelde vragen

Kinderen met een beperking, of dat nou een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking is, hebben veel zorg en begeleiding nodig. In Zuid-Afrika zijn nauwelijks faciliteiten voor deze kinderen. De zorg ligt helemaal op de schouders van de moeders, die vaak alleenstaand zijn. Zij weten niet hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. Doordat alle aandacht naar hun kind gaat, kunnen ze vaak zelf niet werken en leeft het gezin in grote armoede. De kinderen ontwikkelen zich nauwelijks, raken gefrustreerd en hebben weinig toekomstperspectief.

Het verbeteren van de zorg voor kinderen met een beperking. Moeders de gelegenheid geven om werk te zoeken om zo inkomen voor hun gezin te verwerven. De thuissituatie voor kinderen verbeteren met informatie en begeleiding. Eerder aan de bel trekken in geval van een onveilige thuissituatie. En bewustheid creëren binnen de gemeenschap over de verantwoordelijkheid om voor kinderen met een beperking te zorgen.

In Gordon’s Bay, vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika.

Dit project wordt uitgevoerd door Goeie Hoop Child and Youth Care Centre. Deze organisatie werd opgericht door het Nederlandse echtpaar Erwin en Ida Born. Goeie Hoop is een door de Zuid-Afrikaanse overheid erkend opvangcentrum waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud en wonen in gezinsunits met jeugdzorgwerkers.

Stichting Goeie Hoop ondersteunt de projecten van opvangcentrum Goeie Hoop in Zuid-Afrika.

De totale kosten van dit project zijn 291.885 euro. Voor dit bedrag wordt een gebouw neergezet met vier lokalen, komt er een rioolfilteringssysteem, worden toiletten en wasruimtes gebouwd en krijgen docenten en begeleiders training om specialistische zorg te kunnen bieden.

Uiteindelijk kunnen hier 45 kinderen met een beperking worden opgevangen. Ook hun families die in de omgeving van Kaapstad wonen krijgen ondersteuning.

De bouw kan snel van start gaan. De grond is al gekocht en ligt naast het huidige opvangcentrum. De bedoeling is dat binnen een jaar dit project is afgerond.

Het grootste deel van de bouwkosten wordt betaald door stichting Goeie Hoop zelf. Als het gebouw er eenmaal staat en kinderen ontvangen worden, wordt aan de ouders een kleine bijdrage gevraagd. Dit is bedoeld om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ze zijn vaak arm, dus een bijdrage hoeft niet groot te zijn, het kan bij wijze van spreken al een meegebrachte toiletrol zijn of meehelpen bij een activiteit. Daarnaast wordt subsidie bij de overheid aangevraagd.

Nee, het opvangcentrum is nadrukkelijk een dagbesteding. Dit is om te voorkomen dat kinderen door de ouders achtergelaten worden. Goeie Hoop vindt dat elk kind recht heeft op een gezin. Daarom komen de kinderen ’s ochtends en gaan ze ’s avonds weer naar huis. Ouders krijgen begeleiding om thuis beter met hun kind om te leren gaan en ze kunnen deelnemen aan gespreksgroepen om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Er worden straks drie groepen kinderen opgevangen. Er komt een interactieve groep: deze kinderen kunnen praten, maar hebben mentaal een lage capaciteit. Er wordt geprobeerd om deze kinderen uiteindelijk een plekje op een school te geven. Een tweede groep zijn kinderen met een grotere verstandelijke beperking. Een derde groep zijn kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Deze kinderen liggen vaak op bed of zitten in een rolstoel en kunnen niet praten.

Goeie Hoop is officieel geregistreerd en voldoet nauwgezet aan alle eisen die de wet in Zuid-Afrika stelt. De overheid houdt streng toezicht om misbruik van kinderen te voorkomen. Het centrum doet er alles aan om kinderen een veilige plek te geven en neemt ze zoveel mogelijk in bescherming. De verzorging wordt gedaan door vaste hulpverleners met een goede reputatie.

Goeie Hoop werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Maar iedereen is er welkom. Ook als kinderen uit een gezin komen met een ander geloof, dan is dat prima.