140 boerenfamilies in Nepal wonen in armoede, hun oogst valt ieder jaar tegen en ze hebben geen spaargeld voor voldoende eten, medische zorg en onderwijs voor hun kinderen. Met een kleine investering kunnen we de zelfredzaamheid van deze boeren flink vergroten. Jeroen van den Bergh is begaan met deze boeren en zet zich in voor de stichting Nepal Trust.

Hier laat Jeroen u zien hoe het er in Nepal uit ziet.

Jeroen van den Bergh

Met een eerder project hielp deze stichting al 140 andere families financieel onafhankelijk zijn. Het was zo’n succes, dat ze dit vervolgproject ook voor anderen boerengezinnen willen realiseren.

Een van deze 140 boerenfamilies waar Jeroen over vertelt in de video, is het gezin van de 43-jarige boerin Sunamaya Lama. Dagelijks ondervindt zij de gevolgen van armoede. “Ik kan mijn eigen kinderen niet genoeg te eten geven, laat staan dat ze straks kunnen doorleren.” Zonder spaargeld en hulp van de overheid is haar gezin volledig afhankelijk van de opbrengst van hun boerderij. En dat is niet veel. Haar grond is klein, de watertoevoer is slecht en ze heeft maar weinig dieren.

Sunamaya woont in de regio Sindhupalchwok, op een paar uur rijden van de hoofdstad Kathmandu. Zes jaar geleden werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De grote hulpactie bereikte de boeren hier nauwelijks. Wie een vergoeding wilde, werd geconfronteerd met een enorme papierwinkel. De meeste boeren hebben moeite met lezen of schrijven en dus kwamen er geen nieuwe huizen. Ze moesten blij zijn met wat golfplaten om de daken provisorisch te herstellen.

Een betere oogst, een betere toekomst

Om dit harde leven te verbeteren vragen de boeren niet om nog meer noodhulp. “We willen alleen wat meer succes als boer”, vertelt Sunamaya. Haar streven is om de oogst te verbeteren, zodat ze met de inkomsten meer eten op tafel kan zetten en geld kan sparen voor onderwijs en gezondheidszorg van haar kinderen.

 

Ja, ik help Sunamaya en haar gezin vooruit

 

Steuntje in de rug

Twee organisaties, The Nepal Trust en Stichting Nepal, gaan 140 boeren in de regio hierbij ondersteunen.

"Er wordt een eenvoudig maar doeltreffend project opgezet, waarbij de boeren zelf het meeste werk gaan doen."

— Jeroen van den Bergh

“Wij helpen ze bij de aanleg van irrigatiesystemen, de bouw van groentekassen en delen zaden en gereedschap uit. Om hun kennis te verbeteren krijgen ze trainingen in landbouw. Op deze manier hopen we dat de boeren vaker en meer kunnen oogsten. Lokale medewerkers stimuleren de boeren om samen te werken en met hulp van coöperaties nieuwe afzetmarkten te vinden. Zo krijgen ze een betere prijs voor hun oogst.”

 

Samen sterk

Dit project wordt in goede banen geleid door twee aanpakkers. In Nepal woont Jeroen van den Bergh (rechts), hij is geboren in India en groeide op in Nederland. Dagelijks zet hij zich met hart en ziel in voor de arme bevolking van Nepal. Vanuit Nederland wordt hij ondersteund door Krijn de Best (links), een gepensioneerde duizendpoot, betrokken bij diverse goede doelen, spreker op lezingen en schrijver van romans en thrillers. Samen zetten ze al jaren succesvolle projecten op.

Om dit project te realiseren is 71.428 euro nodig. Met een gift van bijvoorbeeld 21 euro helpt u één gezin al aan zaden. Doet u mee? Elk bedrag is welkom!

Wat is er nodig?

  • Aanleg van irrigatiekanalen en waterleidingen
  • Bouwen van groentekassen en uitdelen van zaden en gereedschap
  • Trainingen en technische ondersteuning

Dit gaat zorgen voor:

  • Toegang tot (drink)water
  • Een betere oogst voor 140 boerenfamilies
  • Meer kennis en samenwerking in de regio

Met een relatief kleine investering kunnen we de zelfredzaamheid van boeren als Sunamaya vergroten en gaat de gezondheid van hun gezin er op vooruit. Maak vandaag nog een donatie aan ons over, dan zorgen wij dat het bij deze 140 families terecht komt. Alvast hartelijk dank!

Boeren helpen om zelf vooruit te komen. Door irrigatiekanalen aan te leggen, zaden en gereedschap uit te delen, simpele groentekassen te bouwen en de mensen te trainen in landbouwtechnieken, samenwerking en verkoop van hun oogst, vergroten we op lange termijn het inkomen van deze boeren.

The Nepal Trust heeft een team van lokale medewerkers die de regio goed kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is en welke gezinnen gemotiveerd zijn om deel te nemen aan dit project.

Gemiddeld bestaan een gezin uit vier leden. Er doen 140 gezinnen mee, dus direct gaat het om 560 mensen. Maar de impact is groter. Door hogere opbrengsten uit de landbouw en verbeterde watervoorzieningen profiteren ruim 16.000 mensen in de regio van dit project.

De boeren in dit gebied in Nepal zijn arm en laagopgeleid. Ze ploeteren dagelijks om genoeg eten op tafel te kunnen zetten. Van de overheid krijgen ze geen hulp. Met een klein duwtje in de rug kunnen wij ze vooruit helpen en kunnen ze zelf hun toekomst verbeteren.

Na grote aardbevingen in 2015 zijn huizen ingestort, wegen vernield en irrigatiekanalen kapot gegaan. De wegen zijn hersteld, sommige huizen ook. Maar de meeste boeren hebben weinig hulp ontvangen. Ze bezitten niet veel land, hebben niet genoeg water voor een goede oogst en ze hebben te weinig kennis en middelen om ziektes te bestrijden en om hun opbrengst voor een betere prijs te verkopen.

Om dit project te realiseren is 71.428 euro nodig. Met dit geld worden irrigatiekanalen en waterleidingen aangelegd, groentekassen gebouwd en zaden uitgedeeld. Ook krijgen de boeren trainingen.

Nepal is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het land ligt naast India en veel inwoners reizen voor hun werk naar India. De gezondheidszorg in Nepal is niet berekend op een groot aantal zieke mensen. Om verspreiding van corona te voorkomen zijn strenge lockdowns ingevoerd. Toegang tot vaccinaties heeft het land nauwelijks, ze zijn afhankelijk van giften uit India en China. De boeren op het platteland kunnen zich redden met eigen voedsel en verkoop op de lokale markten, maar veel andere mensen zijn hun baan al dan niet tijdelijk kwijtgeraakt en krijgen geen uitkering.

Dat is zeker de bedoeling. De verwachting is dat de inkomens van de boeren zullen stijgen. Door samen te werken, kennis te delen en coöperaties op te zetten zal de welvaart in deze regio toenemen. Dat is ook het resultaat van vergelijkbare projecten in Nepal. The Nepal Trust blijft de boeren volgen en waar nodig helpen.