2020 was een moeilijk jaar voor armoedebestrijding. De coronacrisis had een enorme impact op de levens van arme mensen in ontwikkelingslanden. Maar het bracht ons tegelijk meer solidariteit dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Ondertussen ging het ‘gewone werk’ ook door.

“Wat ik heb geleerd van deze coronacrisis is dat mensen die bijna niks hebben, bereid zijn een offer te geven zodat ook anderen kunnen overleven

Bovenstaande reactie komt van een medewerker van Gambibgo Ghana Project. Deze organisatie vroeg vorig jaar steun van het Wilde Ganzen Coronafonds, zodat voedselpakketten konden worden uitgedeeld. “Je zou verwachten dat als mensen honger hebben, ze niet willen delen”, vertelt Esly van Dam, projectmedewerker bij Wilde Ganzen. “Maar bij dit project in Ghana vroegen mensen minder voedsel dan waar ze recht op hadden, zodat hun buren ook rijst konden krijgen. Dat raakte me.”

In 2020 steunden we 562 projecten, waarvan 263 coronaprojecten

 

Voor het eerst steunden we noodhulp

Voor Wilde Ganzen en onze partners waar we nauw mee samenwerken was 2020 een jaar waarin we snel moesten schakelen. Het werd al vroeg in het jaar duidelijk dat de coronamaatregelen in ontwikkelingslanden grote gevolgen hadden voor mensen die in armoede leven, evenals voor de organisaties waar wij mee samenwerken. Voor het eerst in onze geschiedenis besloten we voedselpakketten te financieren.

Wilde Ganzen Coronafonds

Het Wilde Ganzen Coronafonds werd opgezet en toen ging het ‘verbazingwekkend snel’, aldus projectmedewerker Rachida Boukhriss. “Binnen een week kwamen de eerste aanvragen voor noodhulp binnen van onze partners. Wij hebben alles aan de kant gezet om deze aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen, zodat voedsel, zeep, mondmaskers en onderwijspakketten voor de kinderen konden worden gekocht.” Ook leverde Wilde Ganzen een bijdrage voor het maken van voorlichtingsmateriaal, zoals video’s over corona. Erg belangrijk voor mensen die analfabeet zijn of slechtziend.

Samen streden we tegen corona.
Samen streden we tegen corona.

Gelukkig kwam er hulp

Een van die organisaties die kon rekenen op onze steun was Dutch-Lanka Friendship Foundation. “Wij hebben gelijk bij de lockdown onze doelstellingen aangepast”, vertelt projectmanager Mr. Ariyawansa. “We zijn in Sri Lanka voedselpakketten gaan uitdelen en kinderen met een beperking gaan ondersteunen bij thuisonderwijs. Fantastisch dat we daarbij konden rekenen op ondersteuning van Wilde Ganzen en de Nederlandse Friendship Foundation.” Kirsten Giethoorn vertelde ons er al eerder over in dit verhaal.

Een naaiatelier voor vrouwen in Nepal
Geen sweatshop maar een atelier waar de vrouwen een goed salaris krijgen, ze werken maximaal zes uur per dag werken en er bovendien onderwijs voor hun kinderen is.
Voedselhulp voor Bangladesh
Met hulp van Wilde Ganzen kwamen er structurele oplossingen om mensen in hun eigen onderhoud te kunnen laten voorzien. Naaimachines aan moeders en riksja’s aan vaders.
Beschermend materiaal voor Ghana
Al snel was er een triagetent opgezet en daarna zijn ze serieus aan de slag gegaan met het uitwerken van protocollen en aanpassingen tegen corona in de inrichting van het ziekenhuis.

Maar die hulp schoot soms te kort

Overal in de wereld hoorden we dezelfde verhalen. Overheden doen wat ze kunnen, maar met een lege staatskas en een slecht draaiende economie komen arme mensen snel in de verdrukking. “De regering gaf de armste families voedsel”, vertelt de Peruaanse organisatie Mama Alice. “Maar de voorwaarden waren soms onlogisch. Als de gegevens op je ID-kaart niet klopten, kreeg je niks. Leg dat maar eens uit aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven.”

Mede daarom steunde Wilde Ganzen het afgelopen jaar 181 onderwijsprojecten.

Chaska uit Peru
De 10-jarige Chaska uit Peru

Thuisonderwijs best lastig

Een van die onderwijsprojecten was van Asociacion Civil Fundacion HoPe Holanda Peru en stichting HoPe. Net als in Nederland gingen in Peru de scholen dicht. Bij een groot gebrek aan laptops en smartphones werd er thuisonderwijs gegeven via de televisie. Dat vond de 10-jarige Chaska wel een beetje lastig: “Alles is in het Spaans en ik begrijp het niet allemaal. Ik kan het best wel, maar op tv praten ze veel te snel en dat is moeilijk.” Thuis spreekt ze Quechua, een taal van de Inca’s. Met tweetalig intercultureel onderwijs kunnen kinderen als Chaska makkelijker doorstromen naar de middelbare school.

Gezondheidszorg onder druk

Het aantal mensen dat ziek werd door corona viel in ontwikkelingslanden in verhouding mee. “In veel landen is de bevolking jong en weinig mensen hebben overgewicht”, vertelt oud-huisarts Dick Jungst van stichting Equator Medicare. “Door geldgebrek zijn mensen wel de zorg gaan mijden. Je ziet nu een toename in bijvoorbeeld infectieziekten. En door langdurig gebrek aan gezond voedsel en vitamines lopen met name kinderen en zwangere vrouwen nog grotere gezondheidsrisico’s dan voorheen.”

Het stigma was groot

Equator Medicare steunde samen met Wilde Ganzen meerdere projecten in Pakistan, Ethiopië en Oeganda. Een lichtpunt het afgelopen jaar noemt Dick de enorme inzet van mensen in deze landen. “Er is keihard gewerkt, niet alleen in de ziekenhuizen die wij steunen, maar ook in de sloppenwijken. In het begin van de crisis werden in Oeganda mensen met corona verbannen uit de gemeenschap, zo groot was het stigma. Het verspreiden van voorlichtingsmateriaal hielp mee hier een einde aan te maken.”

Wilde Ganzen steunde vorig jaar 116 projecten op het gebied van gezondheid en welzijn en 39 projecten voor betere hygiëne en veilig drinkwater.

Katja Visser

“Eindelijk zie ik weer een glimlach bij de kinderen” 

Katja Visser woont en werkt in Botswana en dacht tijdens de lockdown veel na over het leven en de armoede in de wereld. Verdrietig geworden door de impact van corona besloot de oprichtster van StartUp4Kids Foundation de missie van de organisatie te herschrijven, om zo een positieve doorstart te maken in 2021.

Mooi: solidariteit

Mooi om te zien in deze crisis is ook de solidariteit van Nederlanders. Niet alleen het Wilde Ganzen Coronafonds kon worden gefinancierd dankzij talloze donaties, ook de vele kleine stichtingen waar wij mee samenwerken, meldden dat ze meer geld ontvingen voor hun projecten. En dat terwijl niet veel evenementen door konden gaan. Zoals verkoop van spullen op markten en het geven van spreekbeurten en presentaties.

Naast financieel ondersteunden wij deze kleine organisaties en hun partners met webinars, online trainingen via Change the Game Academy en gaven we tips aan organisaties over fondsenwerving.

Aanpakkers stropen de mouwen op

Dankzij onze donateurs konden we in 2020 overal in de wereld aanpakkers steunen. Mensen zoals Jemmimah Mweu en Hudu Fuseini. Zij zagen een probleem, stroopten de mouwen op en gingen aan de slag. Corona of niet, er werden scholen gebouwd, trainingen gegeven en gevolgd en talloze moestuinen aangelegd

Wat corona ons nog meer bracht

“Deze pandemie heeft Wilde Ganzen ook wel degelijk iets gebracht”, vertelt projectmedewerker Rachida. “We hebben gezien hoe snel kleine organisaties in staat waren in te springen op de dagelijkse problemen. Ze zijn ontzettend wendbaar en daardoor heel effectief gebleken in deze coronacrisis.” Ook de toepassing van moderne techniek nam een vlucht. Rachida: “Vroeger nodigden we veel mensen op kantoor uit, nu bespreken we hun projectvoorstel via internet. Het scheelt reistijd, maar wat vooral mooi is: we kunnen nu ook hun buitenlandse partner bij het gesprek betrekken.”

Belangrijk puzzelstukje viel op zijn plaats

Daarmee valt voor Wilde Ganzen een belangrijk puzzelstukje op zijn plaats. “De buitenlandse partner dient een project in en voert het uit. Het is niet meer dan logisch dat hun stem leidend is en Wilde Ganzen en onze Nederlandse partners een ondersteunende rol spelen. Deze manier van werken gaan we in 2021 daarom zeker voortzetten.”

Change the Game Academy in 2020
Naast het steunen van projecten leert Wilde Ganzen mensen over de hele wereld om zelf fondsen te werven in eigen land en op te komen voor hun rechten. Dit doen we met Change the Game Academy. In 2020 hebben we 292 organisaties getraind. Daarnaast hebben zo’n 6465 social changemakers een gratis online cursus Lokale Fondsenwerving of Mobilising Support gedaan. Zo lukte het Denise Ouedraogo en haar collega’s dankzij Change the Game Academy over hun verlegenheid heen te stappen en succesvol geld op te halen in de eigen omgeving. Ze vertelt er zelf over. Een belangrijke stap voor hun organisatie, met positieve gevolgen voor hun onderwijscentrum Bianca Couture in Burkina Faso.

Frame, Voice, Report! in 2020

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) meer bekendheid te geven organiseerde Wilde Ganzen de afgelopen jaren namens de Europese Unie een campagne om deze doelen te promoten en mensen er meer bij te betrekken: Frame, Voice, Report! Dit alles gebeurde in samenwerking met diverse organisaties in Nederland en Europa.

2020 was het laatste jaar van deze campagne, met mooie resultaten. In totaal zijn er in heel Europa 177 projecten gesteund, waarmee miljoenen Europeanen zijn bereikt.

 

Wilde Ganzen had op 31 december 2020 52 medewerkers in dienst (44,74 fte). 

Wilde Ganzen had op 31 december 2020 ruim 52.000 donateurs, waarvan 36.000 ons structureel steunden en 16.000 mensen ons een eenmalige gift gaven.  

Dank voor jouw steun

Mede dankzij jou hebben we in 2020 het leven van veel mensen in armoede kunnen verbeteren. Samen maakten we een groot verschil.

Namens alle aanpakkers: hartelijk dank!