Basic Cycle School Jambur

Gambia Onderwijs
Stichting Buganala
Contactpersoon Geert Gerritsen, Doetinchem
Lokale partner Basic Cycle school te Jambur

Uniek aan dit project

Naast de vele mooie projecten van Nederlandse organisaties in Gambia valt ons project op door de integrale aanpak van alle facetten van schoolontwikkeling (van de bouw van lokalen tot de coaching van leraren) en het feit dat 15 basisscholen met 3000 leerlingen gezamenlijk de schouders onder het project gezet hebben. Regelmatig bezoeken afgevaardigden van de scholen / stichting (directeuren en teamleden, raad van toezicht, het bestuur en andere betrokkenen) de Buganala-projecten om verslag te doen en aanzetten te geven voor nieuwe acties.

We steunen niet alleen de school in Jambur, maar ook een lower basic school in Njaba Kunda (noordzijde van de rivier) en een nurseryschool voor dove kinderen in Brikama. Daarnaast werken we samen met andere Nederlandse projecten in Gambia, zorgen voor containervervoer voor uiteenlopende doelen en treden op als “ambassadeurs” van Gambia.

De start

Het behoort tot de opdracht van de scholen van onze scholenstichting PRO8 om kinderen op te voeden tot mondiale burgers die oog hebben voor de verschillen tussen landen en volkeren, de waarde van verschillende culturen en de kloof tussen arm en rijk. We willen dat doen aan de hand van schoolprojecten en -acties, die leiden tot concrete resultaten in Gambia, die we aan de kinderen van onze scholen kunnen presenteren. Ze zien hoe hun inspanningen in Gambia het verschil maken.

Het resultaat

In Jambur troffen we in 2008 een school aan in een desolate toestand: verkrotte lokalen, geen toiletten, geen watervoorziening, geen leermiddelen, geen schoolbankjes, gedemotiveerde leraren en 400 leerlingen. Na 8 jaar is de situatie drastisch veranderd: er zijn 3 lokalen gerenoveerd, 6 lokalen en nevenruimten nieuw gebouwd, toiletten geplaatst, watertoevoer geregeld, tuinen aangelegd, leermaterialen en lesboeken beschikbaar gesteld, nieuwe In Gambia geproduceerde) meubels geplaatst, leraren opgeleid en gecoacht en een bibliotheek ingericht met een fulltime bibliothecaresse. De leraren en kinderen zijn zeer gemotiveerd en het onderwijs staat op een veel hoger peil. Sinds kort is de school ook als basic cycle school toegankelijk voor 12-15 jarige kinderen, die niet de mogelijkheid hebben om naar een school voor voortgezet onderwijs in een grotere plaats te gaan.
We hebben tevens 80 schoolborden geleverd aan een grote groep scholen.

STEM OP DIT PROJECT
2643

Wie wordt het Particulier Initiatief van 2015?

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle Particuliere Initiatieven geholpen en ondersteund met kennis, een netwerk en geld. Stem nu op één van deze Particuliere Initiatieven. De winnaar ontvangt 10.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan bestaande of nieuwe projecten van de stichting. Zo krijgen nog meer mensen kans op een hoopvolle toekomst.