George Korsten Vocational Training College

Zambia Onderwijs
Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst
Contactpersoon Ton Korsten-Korenromp, Jabeek
Lokale partner Give the children of Mpongwe a future

Uniek aan dit project

Gibson heeft een bedrijfje op 2 m2. Daar staan 200 plastic zakjes gevuld met zwarte aarde met daarin plantjes: zijn kwekerij. Voor Gibson en met hem vele jongeren, was er tot nu geen mogelijkheid om een vakopleiding te volgen. Nu in 2015 is dit wel mogelijk. Gibson volgt de 3-jarige opleiding Organische Landbouw in onze school voor Techniek en Landbouw met eigen internaat, bibliotheek, computerruimte, boerderij. Een school waar je naast een vak, ook ondernemingsvaardigheden leert om een eigen bedrijfje op te zetten. Een school waar jongeren uit zeer arme families de mogelijkheid krijgen om aan die armoede te ontsnappen. Een school waar studenten een officieel certificaat/diploma halen, waarmee ze door kunnen stromen naar hoger onderwijs. Tot slot een school die uniek is in haar visie op de bouw (duurzaamheid), het onderwijs (Learning by Doing and Earning), zelfvoorzienend(businessunits).Een droom is werkelijkheid geworden en daarom moet dit project hèt PI van het jaar worden.

De start

Tijdens mijn werkbezoeken aan Mpongwe zie ik een toenemend aantal jongeren vertrekken uit het district op zoek naar voortgezet onderwijs. Anderen die achter blijven, hebben vaak de mogelijkheden en de financiën niet om een beroepsopleiding elders te volgen en blijven werkloos thuis. Bij de bouw van ons guesthouse en internetcafé is gebleken dat het moeilijk is om aan goede vakmensen te komen. Tot slot is het zo dat de lokale overheid een heel uitbreidingsplan voor Mpongwe ontworpen heeft, waar vakmensen nodig zijn voor de bouw.
Het opzetten van een Vocational Training College (VTC) is een oplossing om deze belangrijke groep jongeren toekomstperspectief te bieden en mede ook om het district te helpen ontwikkelen.
Door deze jongeren te ondersteunen levert de stichting een bijdrage aan het vormen van een middenklasse in een ontwikkelingsland als Zambia. Een VTC in Mpongwe betekent het ontwikkelen en behoud van kennis en een verdere ontwikkeling van de regio.

Het resultaat

De school is gebouwd volgens duurzaamheidsprincipes. De 1ste fase met 14 gebouwen is gereed. 40 lokale werkers en een 12-tal vrouwen hebben vier jaar lang een inkomen ontvangen en zijn geschoold in bouwtechnieken, zoals timmeren, metselen, loodgieten en dakdekken. Er is toekomstperspectief voor uiteindelijk 500 jongeren per jaar. 2 docenten geven sinds 2013 les in Biologische Landbouw aan 56 studenten.12 studenten van de timmeropleiding uit Ibenga hebben stage gelopen op de bouw. Alle werkers hebben een bankrekening waarop maandelijks een deel van hun salaris gestort wordt. Een onvoorzien bijkomend effect is dat het gebied rondom de school ‘high cost area’ is geworden en de boeren de waarde van hun land zien stijgen. Business mensen komen naar Mpongwe om te investeren in landbouw, mijnbouw en voedselverwerking. Het project draagt bij aan millennium doelen:

  • onderwijs voor iedereen
  • gelijke kansen voor vrouwen en mannen
  • armoedebestrijding
  • zorg voor een schone omgeving

STEM OP DIT PROJECT
2424

Wie wordt het Particulier Initiatief van 2015?

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle Particuliere Initiatieven geholpen en ondersteund met kennis, een netwerk en geld. Stem nu op één van deze Particuliere Initiatieven. De winnaar ontvangt 10.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan bestaande of nieuwe projecten van de stichting. Zo krijgen nog meer mensen kans op een hoopvolle toekomst.