Meisjeshuis voor kinderen met beperking

India Zorg en welzijn
Stichting Stichting Kindia
Contactpersoon Nettie Cleutjens van Meel, Son en Breugel
Lokale partner Jesus Education Trust

Uniek aan dit project

Mijn stichting moet PI van het jaar worden omdat we al jarenlang mooie grote stappen maken voor project JET. JET is heel bijzonder omdat een Indiase familie in hun eigen huis gehandicapte kinderen opnam omdat die anders nul kans hadden op een goede toekomst. Bij toeval kwam Kindia in 2006 met hen in aanraking toen ze het financieel niet langer konden bolwerken. Ze stonden op het punt om de vijfendertig kinderen maar weer  weg te sturen. Stichting Kindia bood direct hulp. In de afgelopen negen jaren financierde Kindia met steun van Wilde Ganzen een stuk land, een school, facilitaire voorzieningen en een meisjeshuis. Structurele hulp dus. Nog altijd hebben meisjes minder kansen. Zo niet op JET, gehandicapte of verlaten meisjes mogen daar wonen en krijgen er onderwijs. Het is dan ook prachtig dat we in februari 2014 een meisjeshuis feestelijk konden openen.

De start

De afgelegde weg in de afgelopen negen jaar begon met een ‘toevallige’ ontmoeting in India van mij (oprichter/voorzitter Annemieke van den Broek) met de directeur en de kinderen van JET. Deze mensen deelden met mij hun verdrietige verhaal en raakten mijn hart. Vooral omdat het gezin dat de kinderen opvangt zelf ook niet veel had maar uit liefde de zorg voor deze kinderen op zich had genomen.

Het is dan ook niet zo dat wij in Nederland het project bedacht en opgestart hebben. De mensen in India waren zélf zo begaan met het lot van de verstoten, verlaten, gehandicapte kinderen dat ze hen in hun eigen huis opnamen. Ze hadden zélf al plannen gemaakt om een echt tehuis en een echte school voor deze kinderen te maken. Dat maakte zo een grote indruk dat ik meteen voelde dat Stichting Kindia hen moest helpen om hun mooie ideeën te verwezenlijken.

Hún inzet is ónze motivatie!

Het resultaat

Door goede samenwerking tussen project JET, Stichting Kindia en Wilde Ganzen is er in Zuid-India een prachtig project ontstaan. Kinderen die geen enkele kans hadden op een menswaardig bestaan hebben nu een veilig thuis. Ze mogen wonen op JET en ze krijgen er onderwijs tot en met de tiende standaard volgens de officiële Indiase regels. Er zijn nu goede voorzieningen, prachtige leslokalen, twee toiletgebouwen, een therapieruimte, een meisjeshuis, huisdieren en kleinvee, fruit- en groentetuinen. In de komende jaren kan het aantal kinderen groeien. Na de scholing op JET worden de kinderen, als ze dat willen en kunnen, begeleid in een verdere studie of vakopleiding. Kindia zoekt voor hen dan 1-op-1 sponsoren om de studie te financieren. Resultaat  is goede huisvesting, prima scholing, liefdevolle begeleiding en een gevoel van eigenwaarde van de gehandicapte kinderen die te vaak te horen kregen dat ze niets waard zijn.

STEM OP DIT PROJECT
1421

Wie wordt het Particulier Initiatief van 2015?

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle Particuliere Initiatieven geholpen en ondersteund met kennis, een netwerk en geld. Stem nu op één van deze Particuliere Initiatieven. De winnaar ontvangt 10.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan bestaande of nieuwe projecten van de stichting. Zo krijgen nog meer mensen kans op een hoopvolle toekomst.