Kleine ingreep, Grote toekomst

Vietnam Zorg en welzijn
Stichting Vietnam, Child Surgery
Contactpersoon Jo Koster, Bussum
Lokale partner Center II - Direct Support For Disabled Children

Uniek aan dit project

Ons initiatief is zo bijzonder omdat we van het begin af aan uitsluitend en alleen lokale mensen erbij hebben ingezet. Voor een medisch project is dat uitzonderlijk. Bij vele initiatieven trekken medici er in hun vakantie naar het buitenland op uit om hulp te verlenen. Na terugkeer ligt het dan weer stil. En nazorg kan niet worden verleend. Taal en cultuur kunnen effectieve overdracht erg hinderen.

Wij onderkennen dat er in het land veel deskundigheid aanwezig is, echter niet ter plekke. En dat lossen we op. Door medische experts uit de hoofdstedelijke grote ziekenhuizen erin te betrekken. Die gaan diep het land in mee op pad en scholen tegelijk de lokale artsen bij. Zo ontstaat een nieuwe omgeving van waaruit goede zorg kan worden verleend naar mensen die zeer verspreid in verafgelegen gebieden wonen.

De start

Het schrille contrast tussen westers ingevulde zorg en wat er lokaal aan ontbrak. Als je je ogen op een reis goed de kost geeft zie je al veel van wat er ontbreekt. Maar nu nog omzetten naar een verandering. Durven om er een begin aan te maken zonder enige zekerheid te hebben over welslagen. Dat mag je nooit afhouden van op zijn minst een poging te wagen. Innerlijk voel je wel of je genoeg in huis hebt om er iets van te maken. En als je het niet op zijn minst probeert knaagt het aan je tot op je doodsbed toe. Je doet dit haast automatisch en beseft later dat men het compassie noemt. Compassie met een kind dat zelf niets aan zijn situatie kan doen, en in een omgeving die eveneens machteloos is.

Het resultaat

4.500 kinderen zijn operatief geholpen aan lichaamsgebreken. Dat kind, dát is ons basale project. Daar investeren we in, levenslang. Het rendement is niet te becijferen maar ontiegelijk groot. Je helpt het kind door zijn kansen te vergroten. En die trekt het verder door naar familie, de straat, het dorp. Er kunnen leiders uit voortkomen. En als je goed bent behandeld dan….

We passen kostenverlagende schaalvergroting toe: 100 kinderen ineens behandelen. Dan zoeken we actief naar kinderen. Dan vind je de kanslozen onder de kanslozen.
Zo een project leent zich goed om lokale artsen bij te scholen onder de hoede van experts. Een hele groep wordt er in betrokken, van deelnemende assistenten en verplegers. Alles wat rond de operatietafel een rol vervult ziet toe en doet mee. Maar ook ‘’Zorg en Welzijn’’ verbindt zich sterk evenals het provinciale bestuur. Ook de ziektekosten verzekering draagt bij alhoewel het geen ‘’ziekten’’ betreft. Ze hebben zich laten overtuigen van de betekenis.

STEM OP DIT PROJECT
96

Wie wordt het Particulier Initiatief van 2015?

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle Particuliere Initiatieven geholpen en ondersteund met kennis, een netwerk en geld. Stem nu op één van deze Particuliere Initiatieven. De winnaar ontvangt 10.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan bestaande of nieuwe projecten van de stichting. Zo krijgen nog meer mensen kans op een hoopvolle toekomst.