Parivartan / Transformatie

India Gezondheid
Stichting Parivartan / Transformatie
Contactpersoon Bart Veldpaus
Lokale partner Udavum Karangal / Helpende Handen (Chennai)

Uniek aan dit project

Mannen en vrouwen (en zeker vrouwen met kinderen) met een verstandelijke beperking e/o een psychiatrische ziekte behoren tot de meest kwetsbare mensen in de wereld, zeker in India. Ze kunnen meestal niet voor zichzelf zorgen en worden verstoten door de gemeenschap (religie, onbekendheid, angst) omdat zij hun problematiek niet goed inschatten.

Parivartan is een ‘mobiele huisartsenpost’ die deze mensen, over langere tijd, in hun eigen omgeving behandelen (diagnostiek en medicatie) en behalve de patiënt ook de familie, de naaste omgeving en de dorpsbewoners begeleiden en ondersteunen in dit (rehabilitatie-)proces. Het Parivartan-team bestaat uit een huisarts, enkele verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

De start

Na intensief overleg, waarbij de Nederlandse ambulantisering van deze mensen een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft initiatiefnemer Steven Vidyakaar met zijn staf besloten ook deze behandel-/begeleidingsweg in te slaan. Het doet recht aan de betreffende mensen en geeft de familie en de omgeving de gelegenheid voor hun dierbaren te zorgen in de thuis- en eigen leefsituatie. Door een adequate behandeling en begeleiding, maar ook door bewustwordingsbijeenkomsten voor de omgeving, kunnen betreffende mensen een zo normaal mogelijk leven leiden in hun eigen omgeving.

Het resultaat

Momenteel worden er 260 mensen in hun thuissituatie begeleid. Zij wonen in slums of in kleine dorpjes, die in ontoegankelijke gebieden liggen. Zij zijn te arm of moeten te ver reizen om een adequate behandeling te krijgen. Het ontbreekt hun aan de meest basale elementaire gezondheidszorg.

Door de regelmatige intensieve behandeling en begeleiding hoeven deze mensen niet opgenomen te worden of in mensonterende omstandigheden op straat te leven, maar kunnen zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan leiden.

STEM OP DIT PROJECT
371

Wie wordt het Particulier Initiatief van 2015?

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle Particuliere Initiatieven geholpen en ondersteund met kennis, een netwerk en geld. Stem nu op één van deze Particuliere Initiatieven. De winnaar ontvangt 10.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan bestaande of nieuwe projecten van de stichting. Zo krijgen nog meer mensen kans op een hoopvolle toekomst.