Aanleg waterleiding met kranen voor drinkwater

Guatemala heeft een waterleidingnetwerk dat niet het hele land bestrijkt en dat bovendien oud en gebrekkig is. Een deel van de bevolking, met name in de onherbergzame gebieden van het land, heeft daardoor geen toegang tot veilig drinkwater met veel gezondheidsproblemen als gevolg.

jongetje wordt gewassen in de rivier kinderen bij moeders die wassen in de rivier

De Nederlandse Stichting Ayuda Maya werkt samen met Asociación Adicay uit Guatemala, een lokale organisatie van sociaal werkers en technici, die alle projecten uitvoert. Samen willen zij 97 Maya gezinnen van schoon drinkwater voorzien.

Parasieten en diarree

In het dorp Salac2 hebben de inwoners last van een vervuilde waterbron en daarom drinken veel mensen regenwater of water uit poelen of riviertjes. Soms komt er een tankwagen langs die water brengt dat in grote vaten wordt opgeslagen. In het dorp Corozal hebben de mensen helemaal geen schoon water. Ze zijn aangewezen op een vervuilde rivier waar ze zich ook in wassen en hun behoefte doen.  Bijna alle kinderen uit deze twee dorpen hebben parasieten en last van diarree waardoor ze ondervoed raken.

Project in het kort

Eigen kraan

Adicay gaat allereerst samen met de bevolking latrines aanleggen. En voorlichting geven op scholen over hygiëne en het belang van schone scholen. Als iedereen doordrongen is van het belang van schoon water en sanitatie wil men graag dit waterleidingsysteem aanleggen. Het dorp zorgt voor hout, stenen en zand. De mannen helpen met het graaf- en sjouwwerk. En als het klaar is kan elk huishouden uit eigen kraan water tappen!

Uw bijdrage kan schoon water uit eigen kraan mogelijk maken voor deze twee Mayadorpen.

Dit project is in uitvoering

Home