Basisschool krijgt vijf nieuwe, ingerichte, lokalen erbij

Imena is een Afrikaanse meisjesnaam die droom betekent. Voor 500 kinderen uit het dorp Kapeya in Zambia kwam een droom uit. In 2015 kreeg hun school er 5 lokalen, een kantoor en schoolmeubilair bij.

Projectfoto Zambia 2013058 001

Imena is ook de naam van de stichting in Nederland, die voor de benodigde fondsen zorgde om de droom van de kinderen en hun dorpsgenoten waar te maken. Zij werken samen met de Chilombo Women Orphanage Group; een vrouwengroep die zich met hart en ziel inzet voor verbetering van voorzieningen voor de vele (wees)kinderen in de omgeving van Kapeya. Het dorp ligt afgelegen, en het merendeel van de mensen leeft onder de armoedegrens. De aids/hiv epidemie heeft hier hard toegeslagen waardoor veel kinderen hun ouders hebben verloren. De kinderen worden zoveel mogelijk door familie en dorpsbewoners opgevangen en de school speelt daarin ook een belangrijke rol.

Project in het kort

  • Zambia
  • Hiermee zijn 500 mensen geholpen
  • 5 nieuwe, ingerichte lokalen
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Totaal kosten van dit project € 85,74
  • Project nr. 2013.058

Boost naar ontwikkeling

Dankzij de bouw van vijf nieuwe lokalen kan er nu tot klas acht les gegeven worden. Ook is het gelukt om er nog twee toiletten, kantoren en een lerarenkamer bij te bouwen. De school is daarmee een modelvoorbeeld geworden voor scholen in de omgeving. De nieuwe school zorgt ook voor ontwikkeling in het dorp. De overheid heeft besloten om het elektriciteitsnet door te trekken tot Kapeya, er wordt een alfabetiseringsprogramma gestart op de school voor volwassenen en omdat de onderwijsstandaard is verbeterd willen er meer goedopgeleide onderwijzers komen werken. Ook hoeven de leerlingen minder ver naar school te lopen en ligt de mogelijkheid om door te stromen naar het middelbaar onderwijs in het verschiet.????????????????????????????????????

Verder dromen…

Maar ze zijn nog niet uitgedroomd in Kapeya. In de toekomst wil de dorpsgemeenschap de school uitbreiden van klas acht tot twaalf en vaklokalen, een pension en lerarenhuizen realiseren.

Dit project kwam tot stand door de samenwerking tussen de Chilombo Women Orpanage Group uit Zambia, Stichting Imena en Wilde Ganzen.

Dit project is succesvol gerealiseerd

Home