Help waterproject te realiseren op twee plattelandsscholen

In Awoidemili, een plattelandsgemeente in Zuidoost-Nigeria, is een groot gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor zijn er vaak uitbraken van ziektes als cholera.

Projectfoto Nigeria 2016.559 (1)

In dit project willen de Rural Women Foundation in Nigeria samen met de gelijknamige stichting in Nederland de waterproblemen aanpakken op twee scholen in deze regio. Beide hebben geen stromend water. Er zijn een paar latrines (eenvoudige toiletten in de vorm van een gat in de grond) en die zijn in zeer slechte staat. Dit komt de hygiëne van de leerlingen en hun leerkrachten niet ten goede, wat weer leidt tot verschillende ziekten, zoals diarree en cholera. Dit leidt tot verzuim, met slechte schoolresultaten van de kinderen als gevolg.

Project in het kort

Samen sterk

De samenwerkingspartners willen met steun van Wilde Ganzen water- en sanitatievoorzieningen aanleggen op deze scholen. Ze hebben inmiddels veel ervaring met dit soort projecten in Nigeria en doen dat ook dit keer in nauw overleg met de lokale autoriteiten en gebruik makend van vrijwilligers bij de bouwwerkzaamheden. Belangrijk onderdeel van dit project is ook de uitleg aan kinderen en docenten hoe je omgaat met hygiëne.

Uzo Klein: “Als kind heb ik in Nigeria erbarmelijke, onhygiënische omstandigheden meegemaakt. Een van mijn vriendinnetjes overleed aan de gevolgen van Cholera. Ik weet nu dat dat eenvoudig voorkomen had kunnen worden.
Met onze schoon drinkwater- en sanitaire projecten, wil ik in Nigeria, het land waar ik geboren ben, een verschil maken.”

Betere gezondheid voor hele gemeenschap

Als deze voorzieningen kunnen worden geïnstalleerd, zal iedereen beter kunnen functioneren op de school. Daar heeft ook de gemeenschap profijt van, want de uitbraak van besmettelijke ziekten wordt hiermee voorkomen. De gezondheid van deze regio zal er dus op vooruit gaan!

Wil jij dat deze kinderen een fijne, schone en gezonde schooltijd hebben en daarmee een betere toekomst? Geef dan voor dit project!

Projectfoto Nigeria 2016.559 (2)

Dit project is in uitvoering

Home