Klaslokalen Bethelschool gerenoveerd en toegankelijk voor rolstoelen

In zuidelijk Nigeria staat de Bethel Nursery and Primary School in de plaats Nwofe Agbaja. Met steun van Wilde Ganzen vonden daar renovatiewerkzaamheden plaats. De lokalen zijn ingericht en mede toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. 

resultaat_7

Voor de renovatie konden 350 kinderen naar school. Sinds de renovatie is dit aantal gestegen naar 450 leerlingen, waaronder kinderen met een beperking, wees- en kwetsbare kinderen en kinderen met HIV.

De kinderen en docenten hebben nu goede onderwijsvoorzieningen op de Bethel school, wat natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs en het leerplezier ten goede komt. De toestroom van nieuwe leerlingen is enorm toegenomen. Doordat de Bethelschool nu mede geschikt en toegankelijk is voor kinderen met een beperking, is Bethel een school met ‘inclusief’ onderwijs geworden.

Project in het kort

  • Nigeria
  • Hiermee zijn 450 mensen geholpen
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Totaal kosten van dit project € 7.500,00
  • Project nr. 2014.0234

In 2015 is, mede dankzij de verbeteringen, de school erkend door de overheid, die financiële ondersteuning zal verstrekken. Tevens heeft men inmiddels een kleinschalige middelbare school naast de basisschool gebouwd, ook met inclusief onderwijs, waarnaar de leerlingen kunnen doorstromen.

Een heel mooi resultaat van de Bethelschool samen met Stichting CBR Effata en Wilde Ganzen!

games (19)

Dit project is succesvol gerealiseerd

Home