Drup, drup, drup. De 10-jarige Aarav krijgt telkens regendruppels op zijn hoofd. Kon hij maar ergens anders zitten, zodat hij niet precies onder de lekkage in het dak zat. Helaas zit het donkere lokaal propvol kinderen, waardoor er geen andere plekken zijn. Dat maakt ook dat het erg benauwd is in school en de kinderen weinig zuurstof hebben om goed op te letten.

De bevolking van India wordt ingedeeld in kasten. Ook al is dit systeem officieel afgeschaft, in de praktijk leeft het nog steeds. Mensen die buiten het kastesysteem vallen zijn doorgaans zeer arm en staan onderaan de maatschappelijke ladder. Wie hier voor een dubbeltje is geboren, wordt maar zelden een kwartje. Goed onderwijs is de sleutel voor verbetering. Alleen met kennis kunnen arme kinderen vooruitkomen in hun leven. Daarom is het zo belangrijk dat wij opkomen voor deze kwetsbare groep!

Project in het kort

Witte mieren en lekkage door asbestdaken

In de plaats Bodapoda in de deelstaat Odisha verkeert de basisschool in slechte staat. In de regentijd lekt het water door het dak, waardoor wanden en meubels kapot gaan. Witte mieren knagen aan de balken van het asbestdak, waardoor op den duur een gevaarlijke situatie ontstaat. In de lokalen zelf zijn nauwelijks ramen en is het er in de hete zomers erg benauwd. Om het allemaal nog erger te maken is er een groot tekort aan ruimte: voor de oudste leerlingen is zelfs helemaal geen lokaal beschikbaar.

Meer lokalen en een nieuw dak

De overheid heeft niet genoeg geld om alle schoolgebouwen in het land goed te onderhouden. Daarom wil de Indiase organisatie VOS samen met de Nederlandse stichting Actie Calcutta deze school renoveren. Het plan is om een verdieping boven op het gebouw te zetten, met daar weer bovenop een nieuw dak. Tevens wordt er nieuw meubilair gekocht, zodat al die versleten tafels vervangen kunnen worden.

Draag jij een steentje bij aan het onderwijs voor deze kinderen in India? Dan kan Aarav straks gemotiveerd in de klas zitten en wordt hij niet meer afgeleid door regendruppels of vriendjes die bovenop hem zitten.