Samen met de ouders en de overheid willen we de kwaliteit van het onderwijs in 35 dorpen in India verbeteren. Er worden centra opgericht voor bijlessen voor de kinderen en ouders krijgen voorlichting over hun rechten.

Sinds de invoering van de wet dat iedereen recht op onderwijs heeft, worden in India overal nieuwe basisscholen opgezet. In de dorpen is het geen gewoonte om naar school te gaan, waardoor er in het begin veel mis gaat. Vaak is dit het eerste onderwijs wat bereikbaar is voor kinderen en zijn ouders niet naar school geweest.

Opkomen voor eigen rechten

De overheid zorgt wel voor het onderwijs, maar er is in India geen onderwijsinspectie. Scholen leveren vaak niet het correcte curriculum en het komt geregeld voor dat docenten afwezig zijn. Ouders zijn zich niet bewust van de rechten voor hun kinderen en hoe ze die op moeten eisen.

Beter onderwijs

In dit project worden in de omgeving van Balasor in 35 dorpen centra opgericht waar de ouders leren op te komen voor hun kinderen, zodat hun kinderen niet meer voor een dichte deur staan als de leraar niet op komt dagen of als het afgesproken lesmateriaal niet wordt aangereikt. De lokale overheid wordt bij deze centra betrokken, zodat de verantwoordelijkheid van de overheid voor iedereen duidelijk is.

Centrale plek in de dorp

Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders het belang van onderwijs inzien. Vaak willen ze liever dat hun kinderen meehelpen met hun werk, dan dat ze naar school gaan. Het centrum zorgt voor bewustwording bij ouders dat school belangrijk is. Kinderen die al gestopt zijn met onderwijs, worden er weer bij betrokken en alle kinderen krijgen bijlessen. Door goede en leuke activiteiten te organiseren bij het centrum raakt iedereen betrokken en krijgt de school een centrale plaats binnen de gemeenschap.

Onderwijs wordt normaal

Door samenwerking tussen de school, de plaatselijke overheid en het centrum wordt de kwaliteit van het onderwijs gemonitord. Het wordt normaal om naar school te gaan en het wordt normaal om als school docenten voor de klas hebben en het wordt normaal gewoon het lesprogramma te leveren. Het centrum is de spin in het web.

Een beter leven

500 kinderen gaan profiteren van dit project. Help mee om dit onderwijsproject samen met Stichting Actie Calcutta tot een succes te maken. Ieder kind naar school moet de norm worden, want alleen zo krijgen ze een kans op een beter leven. Elke bijdrage is welkom!

Project in het kort