In Rumonge, in de Bururi regio in het zuidwesten van Burundi, staat een school met specifieke aandacht voor verzoening tussen de Hutu en Tutsi bevolking. De leerlingen komen uit beide bevolkingsgroepen. Stichting Ejo voerde eerder actie met Wilde Ganzen voor 3 nieuwe lokalen, 8 toiletten en een sportveld. Nu willen we fondsen werven voor een groentetuin en kippen bij de school.

Het zuiden van Burundi is dichtbevolkt en mede door de jarenlange etnische conflicten en terugkerende vluchtelingen bestaat er grote druk op de beschikbare grond, wat weer voor veel spanningen zorgt in de regio. Verzoenings- en ontwikkelingsinitiatieven als die van de Association pour la Jeunesse en Mission de Paix par le Developpement zijn noodzakelijk voor een stabielere toekomst van Burundi, waarin jongeren een grote rol spelen.

Gezonde voeding

De leerlingen van de school, die Delft Light College heet, doen het bijzonder goed en slagen met hoge cijfers in vergelijking met andere scholen in de provincie. Maar het kan beter. In de regio komt nog veel honger en ondervoeding voor. Met een lege maag kunnen leerlingen zich niet goed concentreren op het onderwijs. Ondervoeding leidt ook tot meer verzuim op de scholen. Met de aanleg van een eigen groentetuin en een kleinschalige kippenhouderij wil de school in samenwerking met EJO Burundi de leerlingen voorzien van een voedzame maaltijd en hen tevens leren over de verbouw van betaalbare, gezonde voeding.

Project in het kort

Het betreft de bouw van het verblijf, aanschaf van kippen, hanen en voer, aanleg van de tuin, tuingereedschap, zaden en zaailingen kopen.

Begeleiding

Bij overproductie zullen producten worden verkocht. De inkomsten zullen gebruikt worden voor de aanschaf van schoolmaterialen. Het project zal begeleid worden door een deskundige van AJMPD op het gebied van landbouw en veeteelt.

Helpt u mee aan de aanleg van groentetuin en het houden van kippen? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!