Noord-Ghana krijgt als regio die ver van de kust en grote steden af ligt minder bestuurlijke aandacht. Onderwijs loopt achter en scholieren krijgen amper computeronderwijs. NorGhaVo Nederland & Ghana willen een school bouwen waar goede aandacht is voor kwaliteit en inhoud en computerles.

In 2007 werd in het dorp Navrongo, tegen de grens met Burkina Faso, een computerschool gesticht, het Computer and Access Development Centre (CADC). Het centrum is succesvol, maar is wel aangewezen op voortdurende steun uit Nederland. Om de buitenlandse steun te kunnen afbouwen, is besloten om te verhuizen naar de wat zuidelijker gelegen stad Tamale en CADC te integreren met een nieuw te stichten particuliere basisschool.

Vooruitgang

De school zal kwalitatief goed onderwijs leveren, tegen betaling van schoolgeld. Gebleken is dat er ook in het noorden van Ghana veel ouders zijn die voor goed onderwijs willen betalen, omdat de overheid dit niet biedt. De slogan van CADC is: “All hands united for peace and development”. In de nieuwe basisschool zullen deze principes net zo hoog in het vaandel staan: onderwijs, vrede en ontwikkeling.

Project in het kort

Complete basisschool

Het plan is om een basisschool te bouwen met sterke focus op het niveau van het onderwijs. Het betreft een particuliere school, die goed samen zal werken met de overheidsscholen in de omgeving. Zij mogen ook gebruik maken van het computeronderwijs en de voorzieningen op de nieuwe locatie. De nieuwe basisschool zal voldoende inkomsten genereren waardoor school en computeronderwijs zelfstandig kunnen voortbestaan.

Draag jij bij aan het bouwen van een school met zes lokalen, inrichting en lesmaterialen, een bibliotheekruimte, een kantoor en drie toileteenheden in Tamale? Hartelijk dank!