Op het platteland van Kenia is basisonderwijs niet voor alle kinderen in de nabije omgeving aanwezig. Scholen zijn te ver en de weg te gevaarlijk. Veel ouders houden hun kinderen thuis de eerste jaren. De Nederlandse Kidshare Foundation en African Divine Church (ADC) hebben een goede manier daar wat aan te doen.

ADC is een actieve kerk met ongeveer 1 miljoen leden, die luistert naar de behoeften van de mensen: veelal ouders die wonen op het platteland van Kenia. Hun kinderen, waaronder ook jongens en meisjes met een beperking, dreigen geen goed onderwijs te krijgen. Zij geven aan dat er dringend behoefte is aan een school.

Goede basis

Een belangrijke stap om later een baan te vinden is om zo vroeg mogelijk toegang te hebben tot basisonderwijs. Kidshare foundation werft donaties voor het project, samen met Wilde Ganzen. Met het resultaat kan een echt schoolgebouw neergezet worden, voor kleuter- en basisonderwijs. Een adequate leeromgeving; met tenminste 4 stenen klaslokalen en een zestal toiletten. 

Project in het kort

Hoe gaat het dan verder?

ADC verzorgt het onderwijs en huurt leerkrachten in. Er wordt geïnvesteerd in de capaciteiten van de schoolleiding, zodat zij de overheid kunnen betrekken en wijzen op haar verantwoordelijkheden. De ouders betalen een kleine ouderbijdrage.

Het doel is het verbeteren van de levens van deze armste kinderen door hen kwaliteitsonderwijs te bieden. Het is ons streven om minimaal 90% van deze kinderen te laten doorstromen naar het middelbaar onderwijs.

Wanneer ze deze opleiding afronden hebben ze een goede kans op een baan, en meer kansen in het leven op een zelfstandig bestaan. Doe je mee met een donatie?