Na het verdwijnen van de Rode Khmer in Cambodja is het onderwijs goed op gang gekomen. Er zijn veel staatsscholen, privéscholen en boeddhistische kloosterscholen. De basisschool in Chock Sar heeft 4 lokalen en telt… 320 leerlingen! Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam en Spie-eN  de Brug gaan met Wilde Ganzen zorgen voor ruimte om de kinderen goed onderwijs te bieden.

Met meer dan 300 kinderen in vier lokalen is de situatie vanzelfsprekend verre van geschikt om te leren en te doceren. De scholen in Chock Sar, Chamcar, Thom Sar en Kratie in het district Samrong in de provincie Takeo bieden basisonderwijs aan wel 1402 kinderen en door de groeiende aanwas van leerlingen is de ruimte op zijn zachtst gezegd ontoereikend geworden.

Project in het kort

Samen werken aan nodige verbetering

Stichting de Brug, de Cambodjaanse partner Spie-en, SSCR en Wilde Ganzen slaan de handen ineen om  in Chok Sar een schoolgebouw met 6 lokalen te bouwen en in te richten met meubilair, zoals schoolbanken, schoolborden, en een bibliotheek en speelplaats. Tevens wordt er sanitair aangelegd. De bevolking zal de arbeidskosten bijeen brengen. Voor de basisschool in Chamcar is de aanschaf van 100 schoolbanken nodig en de school in Thom Sar heeft behoefte aan 50 schoolbanken, 9 bureaus en stoelen voor de onderwijzers. De vierde school, in Kratie, wordt gerenoveerd.

10 lokalen in plaats van 4

Als het nieuwe gebouw met zes lokalen er staat komen er nog 22 kinderen bij.  Er zijn dan 10 lokalen op de Chock Sar school en in plaats van 1 lokaal per 80 leerlingen is er dan 1 lokaal per 34 kinderen.

Dit project zal de leeromgeving voor 1402 huidige leerlingen sterk verbeteren, en voor de toekomstige leerlingen. Het zal hun schoolresultaten positief beïnvloeden en dat biedt meer mogelijkheden door te stromen naar vervolgonderwijs en goed perspectief op de arbeidsmarkt.

Wilt u bijdragen aan de verbetering van de onderwijsvoorzieningen in Chock sar en de omringende plaatsen? Uw gift is zeer welkom. Alvast hartelijk dank.