Voor de uitbreiding van vier scholen in het noordwesten van Zimbabwe vragen wij uw hulp. 1250 leerlingen profiteren straks van nieuwe voorzieningen en kunnen daardoor hun kennis verbeteren. Ook hebben de scholen straks meer ruimte  voor extra kinderen.

In de Tinde regio in Zimbabwe ligt een droog en savanneachtig gebied. Hier wonen weinig mensen en zijn de wegen veelal onverhard. De Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid en de Reformed Church in Zimbabwe hebben samen een masterplan opgezet om het onderwijs in deze regio verder te ontwikkelen.

In vier dorpen worden scholen opgezet. In de dorpen Mandanya en Mabobolo is het plan om bij de lagere scholen lokalen te bouwen en in te richten voor het kleuteronderwijs. Bij de middelbare scholen in deze dorpen moeten er lokalen gebouwd en ingericht worden voor landbouwonderwijs. In Mandanya wordt bij de lagere school bovendien nog een klein stafgebouw gebouwd. Met de kleuterklassen worden de kinderen beter voorbereid op het leren in de verdere lagere school. De lokalen voor landbouwonderwijs zijn belangrijk om de landbouw in de regio te verbeteren.

Project in het kort

De Reformed Church in Zimbabwe beheert de scholen en de overheid betaalt de salarissen.

Kwaliteit onderwijs verhogen

Wilde Ganzen helpt mee om de voorzieningen bij deze vier scholen te verbeteren, zodat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Voor in totaal 45.000 euro willen we graag samen met jou de twee lokalen voor de kleuterklas bouwen, een gebouw voor de leerkrachten en twee centra waar jongeren landbouwtechnieken kunnen leren.

Dorpsbewoners helpen actief mee

Op alle vier scholen zitten in totaal 1250 leerlingen, die allemaal profiteren van de uitbreiding. En doordat we de capaciteit van de scholen vergroten, kunnen er straks nog meer kinderen naar deze scholen. De dorpsbewoners zelf werken actief mee aan de bouw. Zij zorgen voor de aanvoer van zand, stenen en water. De bakstenen maken ze zelf.

Help je mee het onderwijs voor deze kinderen te verbeteren? Elke bijdrage is welkom!