De kinderen uit het kleine dorp Bougaria in Guinée kunnen eindelijk naar school. Er zijn alleen nog geen toiletten, waardoor 250 kinderen buiten hun behoefte moeten doen. Het zou mooi zijn als we genoeg geld op kunnen halen voor de bouw van sanitair.

Dit project begint bij Balla Dansoko. Hij is geboren in het dorpje Bougaria in het West-Afrikaanse land Guinée. Hij is getrouwd met een Nederlandse en woont tegenwoordig in Nederland. Balla heeft in zijn geboorteland nooit onderwijs genoten. De militairen die jarenlang een dictatuur voerden, hadden andere prioriteiten dan zorgen voor onderwijs. De laatste onderwijzer in zijn dorp vertrok toen hij zijn salaris niet meer betaald kreeg.

Een droom die uitkomt

Gelukkig is er nu een democratisch gekozen regering in Guinée, die onderwijs wel heel belangrijk vindt. Balla Dansoko wil dat ook in zijn kleine dorp kinderen kansen krijgen die hij nooit kreeg. Zijn droom is al grotendeels uitgekomen: er is een basisschool gebouwd met drie lokalen, waar 250 kinderen naartoe kunnen. Balla heeft speciaal hiervoor de Nederlandse stichting Bougaria opgericht, die samenwerkt met stichting De l’Association Pour Le Developpement de Bougaria.

Project in het kort

Er zijn nog geen toiletten

Er zijn drie leerkrachten in dienst genomen, waarvan er één door de overheid wordt betaald. Voor de andere twee meesters betalen de ouders. Er is alleen een probleem: er zijn nog geen toiletten. De kinderen moeten nu hun behoeften buiten doen, met alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van dien.

De inwoners van het dorp zijn nauw betrokken bij de bouw en het runnen van de school, maar hebben hulp nodig bij de financiering van het sanitair. Wil jij een steentje bijdragen, zodat er zes toiletten en een sceptische tank gebouwd kunnen worden?