In het door oorlog verscheurde Syrië is de schaarste groot en er is een tekort aan voedsel en water. Er is geen elektriciteit meer, geen gas, benzine en gebrek aan medicijnen. Voor voedingsmiddelen is men aangewezen op handelaren met woekerprijzen. Humanitaire Hulp Syrië wil voor 40 gezinnen ’n duurzame oplossing bieden.

Humanitaire Hulp en New Start Syrië willen met een project meerdere doelen bereiken. Dagelijkse problemen als voedselschaarste aanpakken, in combinatie met het creëren van toekomstmogelijkheden voor de getroffen lokale bevolking op het platteland, waaronder zich ook vluchtelingen uit de stad bevinden. Met bijzonder zorg en aandacht voor de kinderen in het getroffen gebied.

Gezonde melk

Met dit project zal een kudde van 30 schapen en 10 geiten samengesteld worden voor 40 gezinnen en in totaal zo’n 250 mensen. De dieren leveren melk, ook om yoghurt en kaas mee te maken en wol voor warme winterkleding en matrassen. Voor baby’s is de melk van de geiten geschikt en heel gezond.

Project in het kort

De mannen en vrouwen die worden geselecteerd voor het uitvoeren van het project zijn bekend met het houden van schapen en geiten en het verwerken van de producten van deze dieren.  Met een kudde van 40 dieren kunnen zeker 40 gezinnen zich dagelijks voeden. Een duurzame voedselvoorziening die helpt ontwikkelings- en groeiverstoringen bij kinderen te beperken.

Duurzaam

Na de aanschaf van de schapen en geiten is er weinig verdere investering vereist. De dieren vermenigvuldigen zich en houden zichzelf in leven door te grazen. Dat is gunstig voor de omgeving en het natuurlijke onderhoud. Als in de toekomst de politieke, sociale en economische situatie veilig en stabiel is, zullen de dieren worden verdeeld onder de armste gezinnen die de dieren dan zullen houden.

Trui Bolscher van Humanitaire Hulp Syrië: “De innerlijke kracht die je ervaart als je perspectief ziet en in je mens-zijn gerespecteerd voelt, ls je de handen uit de mouwen kunt steken voor elkaar. Dat gevoel en die kracht willen we de mensen daar graag geven, en hen daarin ondersteunen.

Draag je bij aan de realisatie van een mooie kudde? Alvast hartelijk dank voor je donatie!

syrie