Mede door klimaatveranderingen verdwijnt er in India jaarlijks een grote hoeveelheid vruchtbaar land. De economische verliezen zijn enorm, met grote armoede als gevolg. De Nederlandse stichting Jalihal en hun Indiase partner YPS willen hier iets aan doen door een miljoen bomen te planten. Dit project is de eerste stap.

In de regio Jalihal liggen 22 dorpen. De regio ligt in de regenschaduw. Dat betekent dat het een zeer droog gebied is, uit de wind gehouden door een gebergte. Het regent er maar sporadisch. Iedere vier jaar zijn er ernstige droogtes, waardoor de oogsten van de boeren veel te weinig opleveren.

Water via druppelirrigatie

Om die één miljoen bomen voor elkaar te krijgen is een ambitieus vijfjarenplan opgesteld. Dit eerst jaar gaat stichting YPS samen met 110 boeren een pilot uitvoeren die we graag steunen. De boeren krijgen voorlichting over de bedoeling van het project en over de innovatieve landbouwmethode die daarbij wordt toegepast. Het gaat om een methode waarbij superabsorberende polymeerkorrels ervoor zorgen dat met een minimum aan water elk boompje kan gaan groeien. De bomen krijgen water via druppelirrigatie. Elke boer krijgt hiervoor een tank met een capaciteit van 1.000 liter water.

Project in het kort

  • Hiermee help je 750 mensen
  • € 91.446
  • India
  • Klimaatactie
  • 2017.0435
Zo moeten er uiteindelijk na vijf jaar één miljoen bomen komen. De oogst van de bomen kan worden gebruikt voor eigen consumptie, als voedsel voor de dieren, en voor de verkoop. Een bijkomend effect van de bomen is dat het de erosie van het land tegengaat. Er zal minder last zijn van stof, er is meer schaduw in de hitte en het trekt meer insecten aan.

Een project voor de natuur

Voor het zover is, willen we natuurlijk van dit pilotproject een succes maken. Hiermee helpen we 110 boeren en hun families. Maar de impact is nog veel groter. Als er na vijf jaar één miljoen nieuwe bomen zijn, is dat een grote vooruitgang voor de natuur in dit gebied in India.

Met jouw bijdrage maken we de start van de aanleg van de bomen mogelijk. Doe je mee?