Mede door klimaatveranderingen verdwijnt er in India jaarlijks een grote hoeveelheid vruchtbaar land. De economische verliezen zijn enorm, met grote armoede als gevolg. De Nederlandse stichting Jalihal en hun Indiase partner YPS willen hier iets aan doen. Zij willen een pilot uitvoeren om een miljoen bomen te kunnen planten.

In de regio Jalihal liggen 22 dorpen. De regio ligt in de regenschaduw. Dat betekent dat het een zeer droog gebied is, uit de wind gehouden door een gebergte. Het regent er maar sporadisch. Iedere vier jaar zijn er ernstige droogtes, waardoor de oogsten van de boeren veel te weinig opleveren.

Water via druppelirrigatie

Stichting YPS gaat samen met 110 boeren een pilot uitvoeren om een miljoen bomen te kunnen planten. De boeren krijgen voorlichting over de bedoeling van het project en over de innovatieve landbouwmethode die daarbij wordt toegepast. Het gaat om een methode waarbij superabsorberende polymeerkorrels ervoor zorgen dat met een minimum aan water elk boompje kan gaan groeien. De bomen krijgen water via druppelirrigatie. Elke boer krijgt hiervoor een tank met een capaciteit van 1.000 liter water.

Project in het kort

  • Hiermee help je 750 mensen
  • € 91.446
  • India
  • Klimaatactie
  • 2017.0435
Zo groeien er uiteindelijk één miljoen bomen. De oogst van de bomen kan worden gebruikt voor eigen consumptie, als voedsel voor de dieren, en voor de verkoop. Een bijkomend effect van de bomen is dat het de erosie van het land tegengaat. Er zal minder last zijn van stof, er is meer schaduw in de hitte en het trekt meer insecten aan.

Een project voor de natuur

Met dit project helpen we 110 boeren en hun families. Maar de impact is nog veel groter. Eén miljoen nieuwe bomen is een grote vooruitgang voor de natuur in dit gebied in India.

Met jouw bijdrage maken we de start van de aanleg van deze 1 miljoen bomen mogelijk. Doe je mee?