In Kaïs, India, leven mensen van het bestaansminimum en kan het er ijskoud zijn. Als je dan in onverwarmde huizen woont, komt dit niet ten goede aan je gezondheid. Omdat ook de dokterspost onverwarmd is, ontbreekt het aan goede zorg. Stichting Kadam Chöling en Dakpo Shedrup Ling Monastic Cultural Society willen daarom een duurzame, verwarmde medische post bouwen.

Doordat de kou gepaard gaat met vocht heeft dit ernstige gevolgen voor de gezondheid van de dorpsbewoners. Mensen hebben te kampen met tuberculose (TBC) en luchtweginfecties.  Er is een dokterspost, maar die functioneert niet goed omdat goede faciliteiten ontbreken en het ook daar ijskoud is. Artsen willen en kunnen daar niet werken.

Project in het kort

Verwarmde dokterspost

De huidige medische post is primitief en bovendien geen aangename omgeving voor het onderzoeken en behandelen van patiënten. Vaak blijven patiënten weg ondanks dat de zorg die wordt geboden laagdrempelig is. Een gemiste kans dus om bijvoorbeeld TBC in de regio meer beheersbaar te maken, voorlichting te geven en vaccinaties toe te dienen. Door de nieuwe medische post zullen niet alleen de bewoners van Kaïs toegang tot zorg krijgen, maar eveneens de 11 omliggende dorpen.

Verwarmd en duurzaam

De dokterspost zal niet alleen verwarmd worden; men zal de post op een duurzame manier bouwen, die daarbij aardbevingsbestendig en milieuvriendelijk wordt. De ervaring die men opdoet tijdens het bouwen kan men in de toekomst toepassen op de huizen van de bewoners, zodat deze verwarmd kunnen worden.

Door de bouw van een verwarmde medische post kunnen veel mensen geholpen worden. Draag je hier ook aan bij? Hartelijk dank!