In de hoofdstad van Liberia, aan de westkust van Afrika, staat een succesvolle school waar praktisch vakonderwijs wordt gegeven. De school wil graag uitbreiden en zonnepanelen op het dak plaatsen.

Al twaalf jaar geeft het NetLib Vocational Training Institute beroepsonderwijs aan honderden jongeren. Er zijn twaalf opleidingen, van techniek tot verzorging en ICT. Op dit moment telt de school 300 studenten en 700 zijn inmiddels succesvol afgestudeerd. Het merendeel van deze kinderen komt uit een arm gezin en allemaal vinden ze na hun opleiding een baan. Door dit succes willen steeds meer jongeren naar deze school.

Betere stroomvoorziening

Om meer lokalen te creëren is het plan om met afgeschreven zeecontainers een tweede verdieping op de school te bouwen. De school wil hiermee vooral meer meisjes de mogelijkheid bieden een vakopleiding te volgen. Daarnaast moet de stroomvoorziening verbeterd worden. De elektriciteit valt geregeld uit, waardoor een dure generator overuren draait en veel benzine slurpt. Stroom is nu de grootste kostenpost voor de school. Met uw hulp kunnen er op het dak van de school zonnepanelen en opslagaccu’s worden geplaatst.

Project in het kort

Onderwijs voor meer jongeren

Door de investering in de schaalvergroting en eigen energieopwekking dalen de kosten per student en kan de school aan meer jongeren een opleiding aanbieden en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De school wordt vanuit Nederland gesteund door de stichting NetLib, die nauwe banden heeft met ROC Twente in Almelo.

Er zijn in Liberia maar weinig vakscholen. Het NetLib Vocational Training Institute geeft jongeren een goede kans op de arbeidsmarkt en daarmee op een betere toekomst. Help je mee de school uit te breiden en de kosten op energie te besparen?