Fruitbomen maken landbouw en veeteelt weer mogelijk

In het departement Potosí hebben veel dorpen te maken met extreme bodemerosie waardoor het aantal stukken te bebouwen land steeds minder wordt. Hierdoor kunnen boeren minder produceren en hebben dus ook minder inkomen. De oplossing? Fruitbomen planten!

Steeds meer boeren, met name Quechua en Aymara indianen, trekken weg uit het Boliviaanse hoogland omdat landbouw en veeteelt onmogelijk zijn geworden.

De provincie Potosí ligt op 3800 meter hoogte, lijkt op een koude woestijn met slechts enkele groenere zones en het regent er vrijwel niet. De erosie wordt veroorzaakt door monocultuur en het loslopende vee dat in het droge seizoen alles opeet wat groen is.

Planten van (fruit)bomen

Om de boeren in die regio een beter leven te bieden hebben de Boliviaanse stichting Voserdem en de Nederlandse Stichting Samay de handen ineengeslagen.

Project in het kort

Ze willen helpen door middel van boomaanplant omdat dit een effectieve maatregel is om erosie te bestrijden. Door de gemengde aanplant van fruitbomen, gewone bomen en groenten neemt de kwaliteit van de grond toe waardoor boeren meer kunnen produceren en een betere opbrengst krijgen.  Zo worden 5.000 fruitbomen geplant die goed gedijen op een hoogte tussen 2.400 en 3.200 meter. De aanplant van 20.000 bomen bij dorpsscholen zullen als windvangers en bodemverstevigers dienst doen.

Waterreservoirs en irrigatiesystemen

Naast de aanplant van bomen wil men 10 waterreservoirs en irrigatiesystemen opzetten. Het water is bestemd voor de irrigatie van de fruitbomen in het droge seizoen. Ook het aanleggen van simpele kassen bij vier scholen voor het kweken van groentes is onderdeel van het project. De duurzaamheid wordt gegarandeerd door de trainingen die worden geboden aan de boeren, de scholieren en de leraren. Jong en oud zullen goede basiskennis krijgen voor het in stand houden van de aanplant en worden zich bewust zijn van het belang ervan.

Door dit project gaat de leefomgeving van 100 boeren en hun gezin, 1200 leerlingen en 40 leerkrachten aan 16 scholen er beter en groener uitzien. Wilt je daar ook aan bijdragen? Je gift is van harte welkom!

Dit project is succesvol gerealiseerd

Home