In het oostelijk gelegen dorp Olungura sloegen de ouders de handen ineen om een school te bouwen zodat hun kinderen basisonderwijs kunnen volgen. Met succes! Het aantal leerlingen groeide echter zo snel dat de lokalen nu overvol zijn.

Door de bouw van de school, kunnen kinderen in hun eigen omgeving deel nemen aan basisonderwijs. Maar door het grote aantal aanmeldingen is er meer ruimte nodig om de kinderen goed les te kunnen geven. Wilde Ganzen zet zich hier samen met de stichting Amuria en de Amuria Foundation Uganda voor in.

Meer ruimte

De 5 klaslokalen die er zijn volstaan niet meer om alle leerlingen goed les te kunnen geven. Om dit op te lossen, willen we de school uitbreiden met 2 extra lokalen en een toilet. Zo ontstaat er meer ruimte en zitten er minder kinderen in één klaslokaal. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en het lesplezier van zowel onderwijzers als pupillen ten goede!

Project in het kort

Betrokkenheid lokale overheid

Met de uitbreiding van de school, voldoet deze ook aan de regels die de lokale overheid stelt aan een openbare basisschool. En dat betekent dat de lokale overheid de school gaat voorzien van leraren. Hierdoor worden de leeromstandigheden beter en zullen meer kinderen naar de school kunnen gaan.

Kinderen hebben recht op onderwijs en de hoop op ontwikkeling voor henzelf en de gemeenschap waarin zij wonen.

Helpt u mee om meer kinderen de ruimte te geven, zodat ze betere toekomstkansen krijgen? Elk bedrag is welkom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA