In Peru is het helaas zo dat mensen met een beperking worden achtergesteld. Specialistische voorzieningen zijn er niet of nauwelijks, en mogelijkheden om te werken ook niet.

Gelukkig is er in Cuzco een sociale werkplaats opgezet door een slechtziende vrouw, waar mensen met een handicap kunnen werken en daarmee een waardig leven kunnen bouwen. Maar de voorzieningen zijn aan vervanging toe.

Project in het kort

Wat is er nodig?

67 jongeren en volwassen met een verstandelijke of lichamelijke beperking van 16 jaar en ouder leren in dit centrum kaas en yoghurt maken, koken of werken in de tuinbouw. De staf wil graag een nieuwe keuken installeren en verbeteringen aanbrengen in de stal voor de melkproductie. Daarnaast zijn de sanitaire voorzieningen momenteel niet goed, die moeten vervangen worden.

3-onderhoud kazen

Beter leven voor 67 mensen en meer…

Als deze mensen kunnen blijven werken – net als mensen zónder een handicap – hebben ze een waardevolle dagbesteding, ontstaat er gelijkheid en verdienen zij een inkomen. Heel belangrijk! De samenwerkende organisaties stichting Steunfonds Wayquis Peru en Fundación/asociación civil Wayquis willen dit graag met steun van Wilde Ganzen mogelijk maken.

Vind jij het belangrijk dat mensen met een beperking in Peru eerlijke kansen krijgen? Geef dan voor dit project. Dank je wel!