Klaslokaal, meubilair en materialen voor school in Tamil Nadu

In Tamil Nadu, in het zuiden van India, staat een lagere en middelbare school. Voor de hoogste klas van de middelbare school ontbreekt het nog aan een geschikt leslokaal. Stichting Vrienden Ashram (SVA) wil samen met hun lokale partner, Vasanthakumari Velupillai, een klaslokaal toevoegen voor 35 leerlingen aan het bestaande schoolgebouw.

De fundering voor het klaslokaal ligt er al. Sinds vorig jaar mag de school Grade XII lessen aanbieden. Dat komt overeen met het VWO niveau in Nederland. Ten minste 35 leerlingen zullen in deze onderwijsfase studeren.

Klaslokaal en inrichting

Voor deze groeiende groep Grade XII leerlingen op de school, waar Engels gesproken wordt, is behoefte aan een geschikte lesruimte. Tijd dus om  een nieuw lokaal te bouwen en de pupillen in deze leerfase, wat veelal grotere en oudere kinderen zijn,  van geschikte schoolbanken te voorzien. Ook worden er een aantal computers aangeschaft. 

Project in het kort

Sporten voor sociale ontwikkeling

Voor de sportlessen zijn diverse materialen als netten, ballen en slagbats nodig.
Om goed les te geven wil de school graag een verhard basketbalveld naast de school. Wanneer dit aanwezig is, kunnen er wedstrijden tussen diverse scholen georganiseerd worden. Dat betekent onderling contact, wat weer goed is voor de sociale ontwikkeling en vaardigheden

Wil je bijdragen aan deze benodigdheden voor de school? Alvast hartelijk dank voor je donatie.

Dit project is in uitvoering

Home