In Nepal worden kinderen met lepra veelal aan hun lot overgelaten. Er is een grote maatschappelijke afkeer van de ziekte, zelfs bij reguliere ziekenhuizen. Hoe dit probleem kan worden aangepakt? Met een dagopvang, samen met kinderen zonder lepra.

De Nepalese Rup Lal had vroeger zelf lepra en wil nu kinderen met dezelfde ziekte helpen. Dat doet hij samen met Stichting Bachi Amaa. Samen willen ze een opvangcentrum bouwen voor dagopvang van kinderen met én zonder lepra, in de buurt van Phokara. 

Project in het kort

Integreren als medicijn

Daar willen zij onderwijs bieden in combinatie met leuke activiteiten. De gedachte is dat als kinderen met lepra samen zijn met kinderen die de ziekte niet hebben, de discriminatie zal afnemen. Er kunnen zo’n 60 kinderen terecht voor dagactiviteiten. Onder hen zal het voor 10 kinderen een tijdelijk thuis worden. Voor ieder kind zal worden gezocht naar een gastgezin.

Gastgezin

Anna Theuvenet van Stichting Bachi Amaa: “Als dit centrum er kan komen, zullen de kinderen eindelijk liefde krijgen en zich weer gezien voelen. Ze zullen minder angstig zijn en een veel fijner leven krijgen. Dat is precies wat onze partner Rup Lal hen wil bieden, omdat hij dat zelf niet gehad heeft in zijn jeugd. Met dit project kan ik iets terug doen voor het land waar ik zo liefdevol ben grootgebracht”

Draag jij ook bij aan een beter leven voor deze extreem kwetsbare kinderen? Zij hebben het hard nodig. Dank je wel.