De traditionele bevolkingsgroep van Kenia, de Masai, willen graag haar leefomstandigheden verbeteren. Dit nomadenvolk leeft van de veeteelt, maar heeft last van de klimaatverandering waardoor er lange droge periodes zijn. Met dit project willen we de voedselzekerheid van de Masai verbeteren.

De afgelopen paar jaar is er veel veranderd voor de Masai die in de Masai Mara wonen. De bevolking is gegroeid, terwijl door grote droogte de natuurlijke bronnen van het land bijna zijn uitgeput. Veel vee is gestorven, waardoor er schaarste aan voedsel en inkomsten is ontstaan.

Mens en natuur weer in balans

110 landeigenaren slaan de handen ineen en willen met verschillende initiatieven de wisselwerking tussen mens en natuur weer in balans brengen. Ze hebben de lokale stichting Nkoilale Community Development Organisation (NCDO) opgezet en werken ze samen met de Nederlandse Osotua Stichting.

Project in het kort

Door het invoeren van nieuwe landbouwmethodes waarbij erosie wordt tegengegaan, de grond verbeterd en biodiversiteit weer terug komt, kan de natuur in de savanne zich herstellen en het wild vrij leven zonder strijd met de mens voor water en voedsel. Dit doen ze door mobiele nachtstallen te gebruiken en het vee in de natuur te hoeden. Ook worden er natuurlijke waterbronnen gecreëerd voor vee en wilde dieren en gaan ze gras weer terug laten keren.

Een ander onderdeel van dit project is het opzetten van een gezondheidscentrum voor hun vee. Hier kunnen boeren terecht om de gezondheid van hun koeien te controleren, advies en voor gratis vaccinaties. Ook wordt dit centrum een centrale plek voor de handel en transport in vee.

Moestuin en trainingen

Daar houden de plannen niet mee op. De Masai willen ook een duurzame voorbeeldboerderij met zonnepanelen en biogas opzetten inclusief een gemeenschappelijke moestuin, om er groenten te verbouwen voor eigen consumptie, voor de verkoop en voor training in agri-business. En tenslotte willen de boeren hun eigen kennis vergroten met trainingen in het opzetten van ondernemingen, moderne akkerbouw en veeteelttechnieken en het gebruik van de mobiele stallen.

Voor al deze plannen is 67.230 euro nodig. Niet alleen de 46 aangesloten boeren profiteren hier van, maar ook de lokale basisschool. De 1497 kinderen krijgen dankzij de moestuin gezonde schoolmaaltijden. Tevens is een vrouwengroep nauw bij dit project betrokken.

Helpt je de Masai-gemeenschap van deze regio in Kenia? Met jouw steun kunnen zij de natuur herstellen, genoeg voedsel verbouwen en hun economische positie verbeteren.