In Nederland is het vanzelfsprekend; elke dag naar school. Maar in Bumba, het zuidoosten van Congo, gaan veel kinderen niet. Het ontbreekt er aan een goede basisschool. Stichting Mutualite des Congolais aux Pays-Bas en Fondation Mesa hebben daarom een wens: een nieuw ingericht schoolgebouw.

De huidige lagere school, Mubobo Nzamba, bestaat uit een aantal hutten van hout, bamboe en riet. Deze hutten zijn echter niet goed bestand tegen de hevige regenval tijdens de regentijd waardoor de school erg vervallen is en er voortdurende onderhoud nodig. Er is veel lesuitval en er is ook beperkt meubilair zoals schoolbanken en schoolborden aanwezig.

Duurzame oplossing

Om ervoor te zorgen dat kinderen uit Bumba en de omliggende dorpen weer goed onderwijs kunnen volgen, is het plan om een nieuwe school te bouwen met 6 klaslokalen, 8 toiletten, een computerlokaal, watervoorziening en een kantoorruimte. Ook zullen er schoolbanken, tafels, bureaus, banken stoelen en kasten worden aangeschaft. Naast het volgen van onderwijs, zal de nieuwe school ook gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals alfabetiseringscursussen, vaccinaties, en bijeenkomsten voor verzoening.

Project in het kort

Lokale betrokkenheid

De bouw van de school zal door een lokale aannemer gedaan worden en de lokale bevolking zal gevraagd worden bij de aanleg van de fundering door het verzamelen van zand en stenen. De overheid zal zorg dragen voor de salarissen van de docenten. Om de ouders actief te betrekken zal er ook een oudercomité worden opgericht.

Wil je dit project steunen? Dat kan rechts op deze pagina. Alvast veel dank!