In de sloppenwijken van Bangalore, Zuid-India, zouden kinderen heel graag naar school willen. Maar die mogelijkheid hebben ze niet. De families zijn arm en er zijn weinig voorzieningen. Rotary Amsterdam International wil deze kinderen die kans graag geven door een schoolproject te steunen in deze wijk.

Project in het kort

Zes scholen aanpakken

Brigitte Vanatova van de Rotary: “We werken intensief samen met Family Development Services. Deze organisatie zet zich in om de onderwijsmogelijkheden voor kinderen te verbeteren. Inmiddels hebben we gezamenlijk zes kleuterscholen gerealiseerd, dus steeds meer kinderen krijgen vandaag de dag onderwijs in Bangalore.” In dit project gaat het om de bouw van een bibliotheek, vernieuwing van de watertanks en aanschaf van tafels, bureaus en computers op één van die scholen.

Engels als voertaal binnen het onderwijs

Kleuteronderwijs is noodzakelijk ter voorbereiding op het Engelstalige basisonderwijs in India. “Ik hoop dat we dit project mogelijk kunnen maken, want dan krijgen er 90 kleuters de kans om te leren en te spelen in goede en veilige leeromstandigheden. Zo worden ze adequaat voorbereid op hun toekomst. Want een basis kun je maar één keer leggen, en daar willen wij op deze manier aan bijdragen.”

Indiase scholieren kleuren met wascoDoe een gift en bouw mee aan de toekomst van 90 Indiase kinderen!