Opvang voor weeskinderen met aids

Projects Burundi p2015.44 (3)In de heuvelachtige gemeente Songa, in Zuid-Burundi, is het aantal seropositieven hoog. Tienduizenden kinderen worden daardoor (half)wees omdat één of beide ouders zijn overleden aan aids. Zelf zijn ze vaak ook besmet. Deze kinderen worden dan opgevangen door familieleden of buren, maar zij zijn vaak ook arm. “Daar willen we iets aan doen”, zegt Jean-Claude Karorero.

Stichting Millennium Microprojects, waar Jean-Claude mede-initiatiefnemer van is, heeft in 2010 een programma ontwikkeld om deze gezinnen en weeskinderen te helpen. “Door deze ervaring hebben we veel geleerd de laatste jaren en het programma aangepast.” Wilde Ganzen steunde eerder al 14 van de 17 wijken in Songa. In dit project gaat het om de laatste drie wijken.

Project in het kort

In één klap wees
Jean-Claude vluchtte uit Burundi in 2000 en groeide op in een zelfde soort situatie. “Ik herinner me nog een vrouw in ons dorp die tijdens de bevalling overleed. Haar man was er niet meer dus waren haar zes kinderen in één klap wees. Dat vergeet ik nooit meer. Samen met onze lokale partner IBAZA Imfura, helpen wij te zorgen dat dit soort kinderen in een gezinssetting worden opgevangen. Dat is het beste voor hun ontwikkeling. Om deze nieuw gevormde gezinnen te ondersteunen bevat het programma psychologische hulp, schoolmaterialen en -uniformen, studiebegeleiding, een hiv/aids test of behandeling, juridische ondersteuning en hulp bij landbouw en ondernemerschap om meer inkomen te genereren.”

Eerder succes
“We zijn door ervaring rijker geworden en hopen de volgende 294 aidswezen in 265 pleeggezinnen ook weer te kunnen steunen. Onze bron van motivatie zijn de vele mensen die ons bedanken voor onze hulp tijdens de programma’s van de afgelopen jaren. De ongelijkheid die ik zie tussen Burundi en Nederland vind ik lastig. Maar ik kan op kleine schaal iets dóen en daar heb ik plezier in.”

Gaan deze kinderen jou ook aan het hart? Maak dan je bijdrage over voor deze 824 mensen.

Dit project is in uitvoering

Home