Renovatie klaslokalen en inrichting computerlokaal

In 1979 emigreerde Martha van Duren met haar gezin naar Zimbabwe om er een groot land- en veeteeltbedrijf te beginnen. Kort daarop stichtte zij de Durlstone Primary School. Deze basisschool in Macheke is na 35 jaar nog een groot succes.

Projectfoto Zimbabwe 2016.710

Aanvankelijk was de school bestemd voor kinderen van werknemers, maar al gauw waren andere kinderen uit de omgeving welkom. Inmiddels krijgen 830 leerlingen onderwijs van 25 leerkrachten, die worden getraind en enorm gemotiveerd zijn. De overheid, die de school erkent, betaalt de salarissen. Ouders, veelal landarbeiders en kleine boeren leveren een schoolbijdrage.

Renovatie en inrichting computerlokaal

Na diverse uitbreidingen en renovaties -Durlstone telt nu 18 lokalen- moet nog 1 blok van 3 lokalen opgeknapt worden. Decennia na de bouw is de fundering aangetast en moeten vloeren en dak worden vervangen.

Project in het kort

 Er zullen nieuwe ramen en deuren worden geplaatst en muren worden gerenoveerd. Durlstone Primary wil graag een computerlokaal inrichten voor computeronderwijs. Dat kinderen met computers en internet om kunnen gaan is belangrijk, want juist op het platteland is de toegang die de digitale omgeving biedt tot kennis en praktische zaken nuttig. Het vergroot kansen van de kinderen in de toekomst aanzienlijk.

Wilde ganzen helpt Durlstone Foundation Zimbabwe met het verbeteren van de drie lokalen en de inrichting van het computerlokaal, zodat kinderen uit de omgeving goed basisonderwijs kunnen volgen. Help je mee?

4

Dit project is in uitvoering