Renovatie Operatiekamer en -afdeling in Banjul

In Banjul staat het Edward Francis Small Teaching Hospital. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het het grootste ziekenhuis van Gambia, met 500 bedden. Vanuit het hele land en met name het dicht bevolkte westen komt men naar dit ziekenhuis. Het is gebouwd in de jaren ’50 en renovatie van de operatiekamers is dringend nodig.

Het is het enige ziekenhuis in Gambia waar op grotere schaal operaties worden uitgevoerd en waar de ‘gewone’ Gambiaan terecht kan. Voor het opknappen van de gebouwen en inrichting van het ziekenhuis zetten Hart voor Gambia en EFSTH zich in. Wilde Ganzen helpt om geld te werven voor het renoveren van de operatiekamer en de chirurgische afdeling van het ziekenhuis.

Opleidingsfunctie

De instelling beschikt over veel specifieke kennis, bijvoorbeeld van chirurgie. Op het terrein bevindt zich de medische faculteit en het ziekenhuis vervult een belangrijke opleidingsrol. Er zijn meerdere leslokalen en enige computerfaciliteiten en er vinden stages en coschappen plaats. Een aantal studenten neemt deel aan uitwisselingsprogramma’s met het buitenland.

Project in het kort

Wat gaat er gebeuren?

Er zijn 2 operatiekamers die dringend gerenoveerd moeten worden. Er worden per jaar ongeveer 1.000 operaties uitgevoerd op deze operatiekamers. Er komen nieuwe muren. De leidingen en elektra zullen worden vernieuwd en verbeterd zodat zij aan de eisen van de huidige tijd voldoen. Vloeren en wanden zullen betegeld worden en kozijnen, deuren en plafonds worden geverfd. Middels andere samenwerkingen wordt de aanschaf van medische apparatuur en inventaris gerealiseerd. Na de renovatie wordt een onderhoudsfonds opgezet zodat de staat van het ziekenhuis op niveau gehouden kan worden.

Renovatie van het sterk verouderde OK gedeelte zal een echte bijdrage leveren aan verbetering van de gezondheidszorg. Help je mee?

Dit project is in uitvoering

Home