Kinderen uit de armste gezinnen in Cambodja willen we graag de kans geven te leren lezen en schrijven. Met een klein bedrag kun je al meehelpen het onderwijs te verbeteren!

Veel kinderen in Banan moeten elke dag werken om hun ouders te ondersteunen. Vader verdient als boer te weinig om alle kosten te kunnen betalen. Geld om de kinderen naar school te sturen is er al helemaal niet. Analfabetisme in Cambodja komt dan ook veel voor.

De Cambodian Child and Hope Association (CCHA) zet zich al meer dan tien jaar om kinderen goed onderwijs te geven. Ook arme kinderen moeten de kans krijgen te leren lezen en schrijven in Khmer – hun moedertaal – en Engels, vinden zij. De Nederlandse stichting Equal Chance is het daar helemaal mee eens en ondersteunt het werk van CCHA. Samen zorgen ze er voor dat er in het dorp Dong Village een school is opgericht en dat de leerkrachten een goed salaris krijgen, zodat de ouders geen schoolgeld hoeven te betalen.

Project in het kort

Kwaliteit onderwijs moet omhoog

Om alle kinderen een kans te geven naar school te gaan én om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, hebben zij jouw hulp nodig. Zo moet het schoolgebouw gerenoveerd worden en zijn er nieuwe lesmaterialen en boeken nodig. Tevens willen ze de leraren trainingen geven.

Met jouw hulp kunnen 300 kinderen naar een goede school. En onderwijs betekent dat deze kinderen betere kansen krijgen om straks betere banen te vinden. Zo kunnen we samen de neerwaartse spiraal van armoede doorbreken!

Mogen we op jouw steun rekenen?