85% van de kinderen in Kameroen heeft toegang tot basisonderwijs. Helaas is de kwaliteit van dit onderwijs niet om over naar huis te schrijven. Alleen al omdat het leren van schrijven en lezen moeizaam verloopt. Dit project gaat daar verbetering in brengen.

Amper boeken in de klas

Ouders in het Noordwesten van Kameroen, die veelal agrarisch werk doen hebben te weinig geld om schoolboeken aan te schaffen. Op de scholen schieten toegekende overheidsgelden te kort om lesboeken in te kopen. In klassen van soms 60 kinderen hebben vaak maar 2 kinderen een boek.

Het gevolg is dat kinderen alleen leren lezen en schrijven door teksten van het schoolbord over te nemen. Zij zijn  geheel afhankelijk van wat hun leraar opschrijft en hen vertelt. Veel kinderen die op hun 12e de basisschool verlaten kunnen nog niet voldoende lezen en schrijven.

Project in het kort

Leraren opleiden en boeken aanschaffen

Knowledge for Children wil samen met de scholen en de ouders boeken aanschaffen voor leerlingen op 25 scholen in Noordwest Kameroen. Leraren zullen in 7 workshops door onderwijsdeskundigen worden getraind om de kinderen met behulp van de boeken en het lesmateriaal goed te leren lezen en schrijven. Ook leraren in opleiding die in de toekomst voor de klas komen te staan zullen cursussen krijgen.

Ondersteuning in de klas helpt de leraren de kennis en vaardigheid in de praktijk uit te voeren. De kinderen leren al doende plezier te hebben in de twee onmisbare vaardigheden die lezen en schrijven overal ter wereld zijn. Schoolbesturen worden opgeleid om in de toekomst, met bijdrages van de ouders en de gemeenschap, schoolboeken & lesmateriaal te betalen en te onderhouden. Iedereen wordt bij dit programma betrokken en krijgt verantwoordelijkheid.

Wilde Ganzen vindt dit een goede aanpak en steunt dit duurzame project van harte. Doe jij mee?