In het district West Shoa Zone van Cheliya is nauwelijks toegang tot schoon en veilig drinkwater. Vele ziektes worden via het water overgebracht en de mensen krijgen te kampen met huidziektes, maag/darm- en andere gezondheidsproblemen. Het kost vrouwen en kinderen veel tijd en inspanning om van ver water te halen. NCS en Stichting Equator Medicare willen gezond water dichterbij zeker stellen. Met uw en onze hulp.

Landbouw is in het rurale Cheliya gebied bij Babiche in het westen van Ethiopië het belangrijkste middel van bestaan. In het afgelegen heuvellandschap blijkt de overheid niet in staat om bewoners van goed drinkwater te voorzien . Vrouwen en kinderen moeten elders water halen, vaak beneden aan een berg. Een zware lichamelijke, tijdrovende taak. Het beperkte water dat beschikbaar is, is vaak vervuild terwijl natuurlijk schoon en veilig water nodig is om te drinken, om te koken en te wassen.

Project in het kort

Gunstig effect op gezondheid

Goed drinkwater is gunstig voor de gezondheid van de bewoners. Op de lange termijn kan dit zelfs daling van de kindersterfte en armoedebestrijding tot gevolg hebben. Door  het afschermen van bestaande waterputten krijgen de inwoners toegang tot schoon en veilig (drink-) water. Schoon en veilig water draagt bij aan betere hygiëne en gezondheid van de dorpelingen. Inwoners zullen minder last hebben van diarreeklachten. De watervoorziening wordt beter te reguleren. In het bijzonder zullen vrouwen en kinderen profiteren aangezien zij minder tijd kwijt zijn om het water de heuvels op te sjouwen.

Het project bestaat uit het verduurzamen en afdekken van 7 bestaande waterbronnen in de regio. Per waterbron wordt een water-, sanitatie- en gezondheidswerkgroep aangesteld en getraind en zij zullen de verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en onderhoud van de pompen. Mensen zullen een financiële bijdrage leveren aan het gebruik van het drinkwater.

Wil je bijdragen aan dit project? Alvast dank voor je donatie.