In de regio Thalavadi zijn nauwelijks watervoorzieningen. Daardoor hebben veel mensen ernstige diarree en is de kindersterfte hoog. Als het donker is gebruiken meisjes het bos als wc, met het gevolg dat wilde dieren, maar ook aan mannen zich aan hen vergrijpen. Het antwoord: toiletten bouwen.

In dit project wil Stichting Palm Nederland en Palm India 50 families helpen om een eigen toilet te bouwen bij hun huis.

Kastenverschillen

De bevolking in Thalavadi behoort vaak tot de laagste kaste of is kasteloos en heeft nauwelijks voldoende inkomen voor twee maaltijden per dag. Vanwege het kastenstelsel mogen zij geen water drinken uit hetzelfde waterpunt als iemand van een hogere kaste. Het is te begrijpen dat deze mensen weinig zelfwaarde hebben. “Wij willen helpen om vanuit eigenwaarde en kracht een hoopvolle toekomst realiseren. Daar gaat het om”, zegt Eduard Zijlstra van Stichting Palm Nederland.

Project in het kort

Het effect van toiletten

Als Palm dit project kan doen, zal de leefomgeving van de 300 bewoners veel schoner worden. Er zullen minder ziektes ontstaan. De risico’s van wilde dieren in het bos spelen dan niet meer, en ook het aantal verkrachtingen zal afnemen. De bewoners zullen meer zelfrespect krijgen, en daarmee respect van anderen. Zelfs hun inkomen kan stijgen, omdat zij gezonder en sterker worden en meer werk kunnen doen.

Help deze 300 kwetsbare mensen een opstap naar een betere toekomst te maken. Het hele dorp zal zich dan beter kunnen ontwikkelen.