Voedselzekerheid is een groot probleem in Malawi. Het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw. Mais wordt het meest geteeld. Veel huishoudens op het platteland verkopen direct na de oogst een deel van de opbrengst om aankopen te kunnen doen. Dan zijn de prijzen echter laag. Als er vervolgens later in het seizoen te weinig mais is, moet er weer mais ingekocht worden, maar dan tegen hoge marktprijzen. Veel boeren hebben dit geld niet en dat betekent: te weinig eten.

Meer produceren

Church of Central Africa Presbyterian-Livingstonia en Stichting the Art of Charity willen boeren leren mais te verbouwen volgens een aangepaste versie van de landbouwmethode “Farming God’s Way”. De teeltmethode is eenvoudig, duurzaam en relatief goedkoop en daarmee uitermate geschikt voor de kleine boeren in Malawi. Het doel is dat op 1 akker voldoende mais geproduceerd kan worden voor wat een gezin voor 1 jaar nodig heeft, zo’n 350 kg.

Project in het kort

Het betreft een trainingsprogramma: voor 2100  deelnemers van het Food For Life project. Aan hen wordt de mogelijkheid geboden om in groepsverband op een akker van 16 x 40 m (640m2) mais te leren verbouwen. Er worden zaaizaden en mest verstrekt.

Duurzame methode

De deelnemers zullen met de geleerde landbouwmethode een hogere en stabielere maisproductie behalen. De landbouwmethode maakt gebruik van duurzame middelen als mest en compost, die op termijn door de boeren zelf geproduceerd kunnen worden. Deze middelen zorgen voor een duurzaam herstel van de vruchtbaarheid van de bodem. De deelnemers, met uitzondering van weduwen, staan 40% van hun maisoogst af aan de organisatie. De organisatie deelt een deel hiervan via de lokale kerk uit aan zeer arme gezinnen; het andere deel wordt verkocht waarna de gelden worden ingezet voor uitbreiding en ontwikkeling van het project.

Een praktijktraining voor één boer kost 50 euro en geeft jaarlijks meer dan voldoende voedsel voor een heel gezin. Geef een boer de kans op een vruchtbare akker!

Projectfoto Malawi 2016736 002